Display mode (Doesn't show in master page preview)
กัญชง...การเป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตตัวใหม่ ยังขึ้นกับหลายเงื่อนไข
Linked Slide
KResearch : วิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจ
Linked Slide
เส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 หลังมีวัคซีน (แถลงข่าว 8 มีนาคม 2564)
Linked Slide
podcast1
Linked Slide
Covid-19 ระบาดใหม่ กระทบแค่ไหน
Linked Slide
ประเด็นการเงินปี 2564
Linked Slide
New Trade Culture วิถีการค้าระหว่างประเทศแบบใหม่
Linked Slide
การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต
Linked Slide
FreeMemberEng
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

11 พฤษภาคม 2564

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ผลงาน 100 วัน ของโจ ไบเดน ... แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัวแกร่ง แต่นัยต่อเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปยังมีความไม่แน่นอนสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3221)

หลังจากที่ โจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้มีการผลักดันมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการออกมาตรการเข้มข้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ชาวอเมริกัน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาด 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 1/2564 โดยเติบโตถึง 6.4% (QoQ annualized) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3/2546 หากไม่นับรวมไตรมาส 3/2563 ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะโตได้ 6.4% ทำให้ขนาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งมีอานิสงส์ช่วยขับเคลื่อนรายได้จากการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ปี 2564 ให้เติบโตที่ราว 7.8%...อ่านต่อ

11 พฤษภาคม 2564

เศรษฐกิจไทย

โควิด-19 ระลอกที่สามฉุดดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนเดือนเม.ย. กำลังซื้อเปราะบางจากจังหวะเวลาเกิดการระบาดหนักในขณะที่มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมยังไม่ออกมา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนเม.ย. ส่งผลกระทบให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในเดือนเม.ย. ปรับตัวลดลงอย่างมากอยู่ที่ 37.0 จาก 40.4 ในเดือนมี.ค. มีนัยต่อความเปราะบางของกำลังซื้อครัวเรือนจากจังหวะเวลาเกิดการระบาดหนัก ในขณะที่มาตรการเยียวยาเพิ่มเติมยังไม่ออกมา รวมถึงราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มอย่างมาก โดยสะท้อนจากดัชนีที่ปรับลดลงในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะในส่วนของมุมมองต่อการมีรายได้และงานทำ รวมถึงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ไม่รวมภาระหนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องไปกับทิศทางของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับสูงขึ้นในรอบ 8 ปี ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือนในระยะข้างหน้า ...อ่านต่อ

27 เมษายน 2564

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่อเศรษฐกิจ CLMV ได้รับอานิสงส์แตกต่างกัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3213)

เศรษฐกิจ CLMV ในภาพรวมจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไม่เท่ากัน โดยเวียดนามเป็นเศรษฐกิจใน CLMV ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากโครงสร้างการผลิตและส่งออกที่มีสัดส่วนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สูง ขณะที่กัมพูชาอาจเป็นอีกเศรษฐกิจที่ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกันเนื่องจากการส่งออกของกัมพูชามีตลาดหลักอยู่ในสหรัฐฯ จีน และยุโรปซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ซึ่งภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งย่อมส่งผลให้โครงการดังกล่าวยังเดินหน้าต่อไป ในส่วนของเศรษฐกิจสปป.ลาว คงจะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จำกัดในส่วนของการลงทุนตรงจากจีนเป็นหลัก ขณะที่ภาคการส่งออกอาจได้รับอานิสงส์จำกัด ขณะที่เมียนมา ปัจจัยการเมืองในประเทศคงเป็นปัจจัยที่มีผลในการลดทอนผลบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

8 พฤษภาคม 2564

เกษตรกรรม

ราคาสินค้าเกษตรช่วงที่เหลือของปี 2564 ... อาจเผชิญแรงกดดันจากด้านอุปทาน และแรงฉุดจากโควิด-19 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3220)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ราคาสินค้าพืชเกษตรหลักส่วนใหญ่น่าจะให้ภาพที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 4 เดือนแรก ทั้งในรายการข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย เนื่องจากได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทานที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรจากในประเทศในระดับหนึ่ง ทำให้คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร อาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เป็นร้อยละ 0.3-1.3 (YoY) ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1-2.1 (YoY) ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 1.9-2.9 (YoY)...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2564

อุตสาหกรรม

กระแสการลงทุนของโลกหลังโควิดจากการปรับซัพพลายเชนครั้งใหญ่ ไทยได้อานิงส์จากการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม คาดทุนต่างชาติไหลเข้าเพิ่ม 1.1-1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3218)

เมื่อเทรนด์โลกหลังโควิดทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนจากรูปแบบห่วงโซ่การผลิตที่มีจีนเป็นศูนย์กลาง มาเป็นห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาคกระจายทั่วโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะได้รับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 1,100 – 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2564-2566 หรือเพิ่มขึ้นเพียง 0.7-0.8% เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าของไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2563) โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อยอดที่ไทยมีซัพพลายเชนครบวงจรอยู่แล้ว...อ่านต่อ

30 เมษายน 2564

บริการ

การแพร่ระบาดรอบใหม่ ฉุดการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 คาด...หดตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3216)

ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยการประกาศยกระดับห้ามรับประทานอาหารภายในร้านของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการรายได้ของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 ลงเหลือ 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท (จากคาดการณ์เดิม ณ ธันวาคม 2563 ก่อนการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่ 4.1 แสนล้านบาท) โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิดรอบนี้คงจะเป็นกลุ่มร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ขณะที่กลุ่มร้านอาหารที่มีการให้บริการอย่างจำกัด (Limited Service Restaurant) และร้านอาหารข้างทางที่มีพื้นที่หน้าร้าน (Street Food) น่าจะยังมีการขยายตัวเล็กน้อย...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

7 พฤษภาคม 2564

สถาบันการเงิน

โควิดระลอก 3 ดันยอดการใช้ Mobile Banking และ e-Wallet เติบโต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3219)

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้การทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet มีการเร่งการเติบโตสูงขึ้น สะท้อนจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พบว่า ผู้บริโภคไทยโดยภาพรวมมีการโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Mobile banking และ e-Wallet อยู่ที่ 19 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มมากกว่าการใช้งานในช่วงการระบาดระลอกแรกที่มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ 17 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่มีผู้บริโภคกว่าร้อยละ 53.9 มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด ขณะที่หุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาได้ช่วงปลายสัปดาห์

เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด โดยหลังจากที่เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ตามการปรับโพสิชันหลังตลาดในประเทศกลับมาเปิดทำการ เงินบาทก็ขยับอ่อนค่าลงในช่วงต่อมาท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด 19 รอบสามในประเทศ อย่างไรก็ดีเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันจากการที่ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยรมว. คลังสหรัฐฯ ออกมากล่าวย้ำว่า ไม่ได้ต้องการแทรกแซงการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟด และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะเงินเฟ้อยังไม่ได้สร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ...อ่านต่อ

30 เมษายน 2564

สถาบันการเงิน

สินเชื่อบัตรเครดิต ปี 2564 ... ผลสำรวจสะท้อนจ่ายขั้นต่ำมากขึ้น หลังโควิดกระทบหลายรอบ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3217)

ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เนื่องจากบัตรเครดิตมีสถานะเป็นเครื่องมือในการชำระค่าบริการและสินค้าแทนเงินสด ดังนั้นเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวจึงส่งผลทำให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อบัตรเครดิตปรับตัวลดลงตาม ...อ่านต่อ