Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

27 มีนาคม 2563

เกษตรกรรม

ปี’63 ฝ่าวิกฤต COVID-19 คาดส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไทยไปจีนโตได้ไม่ต่ำกว่า 20% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3092)

ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นสินค้าที่ไทยยังสามารถทำตลาดได้ดีในจีน แม้ว่าสถานการณ์ปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญของจีนเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 หลังช่วงตรุษจีนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563จะทำให้การขนส่งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยไปจีนชะงักงันและเกิดความล่าช้าบ้าง แต่ยอดส่งออกไปจีนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2... อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2563

เกษตรกรรม

โควิด-19 ฉุดรั้งส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 หดตัว ... ในขณะที่มาตรการ NTMs ยังคงเป็นความท้าทายในระยะยาว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3087)

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (Coronavirus Disease: COVID-19) ส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญต่อเนื่องจากการหยุดตามปกติในเทศกาลตรุษจีนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจากเวียดนามไปจีนก็หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทำให้ผู้นำเข้าผลไม้ต้องยกเล... อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2563 ส่อวิกฤติ ... คาดเสียหายราว 17,000-19,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3074)

ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.2563) ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงร้อยละ 33.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย สร้างความเสียหายต่อพืชฤดูแล้งสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะ... อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2562

เกษตรกรรม

ทิศทางเกษตรไทยปี 2563…นโยบายการเกษตรภาครัฐยังคงบทบาทสำคัญในการขับเคลี่อน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3065)

ภาคการเกษตรไทย ปี 2563 ยังมีความเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องจากปี 2562 โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตทั้งปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ 2.0% (YoY) โดยเป็นผลฉุดรั้งจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวเป็นสำคัญ ในขณะที่ราคาส... อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2562

เกษตรกรรม

ระบบตรวจสอบย้อนกลับและติดตามพืชผล (Traceability) ขยายโอกาสตลาดสินค้าออร์แกนิกของไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3045)

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามพืชผล (Traceability) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการผลิตตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตามหลักการห่วงโซ่ความรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับจะมีบทบาทในการสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าออร์แกนิกของไทย ท... อ่านต่อ

13 กันยายน 2562

เกษตรกรรม

ประกันรายได้เกษตรกร 2562 : ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน ผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งปีเติบโตร้อยละ 3.5 – 3.8% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3031)

จากปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตครึ่งปีหลังที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 (YoY) ประกอบกับผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า รายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 จะเติบโตในช่วงร้อยละ 3.5 – 3.8 (YoY) สูงกว่ากรณีไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งค... อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2562

เกษตรกรรม

ภาวะขาดแคลนผลผลิตดันราคาข้าวเหนียวพุ่ง คาดกระทบภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น 2.3-3.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3027)

สถานการณ์ราคาข้าวเหนียวในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น ปัจจัยหลักมาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในรอบนาปี 2561/2562 ลดลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในรอบนาปรัง ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในปี 2561/2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.45 ล้าน... อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งนอกฤดูกาลปี 2562 กระทบผลผลิตข้าวนาปี ... คาดมูลค่าความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3011)

สถานการณ์ภัยแล้งนอกฤดูกาลในปี 2562 (พ.ค.-ก.ค.2562) ได้ส่งผลกระทบต่อความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก จากอิทธิพลของเอลนีโญกำลังอ่อนที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและมีภาวะฝนน้อยน้ำน้อย พิจารณาได้จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อความเสียหายของผลผลิตพืชเกษตรหลักอย่างข้าวนาปีที่ได้ปลูกไปแล้ว ทำให้ราคาข้า... อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

คาดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตในปี 2562...แต่ยังเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3010)

การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในขณะนี้ คาดว่า จะยังไม่สร้างความเสียหายให้กับภาพรวมผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2562 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดตามฤดูกาลน้อยอยู่แล้ว โดยคาดว่า ราคามันสำปะหลังในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อาจทรงตัวระดับต่ำอยู่ในกรอบ 1.7-1.8 บาทต่อกิโลกรัม ... อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ปี 2562 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265% หลังเกิดโรคระบาด ASF ในสุกรในจีนและการเปิดตลาดนำเข้าไก่จากไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3006)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในจีน ทำให้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนได้เพิ... อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562 ยังส่งสัญญาณแล้งต่อเนื่อง...คาดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มราวเดือนละ 1,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2991)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ว่าหากลากยาวต่อเนื่องออกไปอีก 2 เดือนข้างหน้า คือราวเดือนก.ค. จากที่จะยุติในเดือนพ.ค. โดยผลกระทบก็น่าจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชสำคัญอย่างข้าวนาปี รวมถึงระดับความรุนแรงของภัยแล้งน่าจะลดน้อยลงกว่าในช่วงรุนแ... อ่านต่อ

23 เมษายน 2562

เกษตรกรรม

ราคายางพาราปี 2562...อาจกระเตื้องขึ้นได้ใน ไตรมาสที่ 2 แต่ภาพรวมราคาทั้งปียังถูกกดดัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2983)

จากความพยายามในการผลักดันราคายางพาราในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ท่ามกลางภาวะที่ราคายางมีแนวโน้มตกต่ำ ผ่านมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราร่วมกันใน 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมทั้งสิ้น 2.4 แสนตัน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2562 อาจมีผลช่วยผลักดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็น... อ่านต่อ

6 มีนาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562...ประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2972)

ภัยแล้งในปี 2562 ได้เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นจากฤดูร้อนที่มาเร็วและนานกว่าทุกปี ซึ่งอาจลากยาวจนถึงเดือนพ.ค.2562 อาจกระทบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปรัง และอ้อยเป็นหลัก คาดว่าผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2562 อาจอยู่ในวงจำกัด ด้วยปัจจัยด้าน... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2562

เกษตรกรรม

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2967)

โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งขณะนี้นับว่าไทยยังมีเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในช่วง 3 ปีนี้ (ปี 2562-2564) เนื่องจากต้นทุนยังสูงอยู่ที่ราว 3.0 ล้านบาท ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ยังจำกัดในเฉพาะก... อ่านต่อ

24 มกราคม 2562

เกษตรกรรม

EU ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing หนุนภาพลักษณ์ประมงไทย คาดส่งออกประมงไทยไป EU ปี’ 62 โตแดนบวกได้ 0.0-2.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2958)

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปลดล็อคใบเหลืองให้ไทย เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 หลังผลการแก้ไขปัญหา IUU Fishing เป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกสินค้าประมงไทยไปยังตลาด EU ในปี 2562 น่าจะมีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้อีกครั้งในรอบ 8 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400-410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข... อ่านต่อ