Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

3 พฤศจิกายน 2564

บริการ

การผ่อนคลายมาตรการ สู่การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร Full Service คาดปี 2565 กลับมาขยายตัวร้อยละ 26.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3283)

การผ่อนคลายมาตรการให้บริการในร้านอาหาร ช่วยหนุนธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurants) โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งผลทำให้ทั้งปี 2564 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารให้บร... อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2564

บริการ

ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 ส่งสัญญาณฟื้นตัว ... จากการคลายล็อกดาวน์ ท่ามกลางการใช้จ่ายที่ยังคงระมัดระวัง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3278)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวก จนทำให้ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นจังหวะที่ธุรกิจต่างๆ ก็คงจะมีการออกแคมเปญทำตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นด้วย ส่งผลให้คาดว่า ยอดขายของธุรกิจค... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2564

บริการ

โรงพยาบาลเอกชนปี’ 64 คาดรายได้ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ การจัดการต้นทุนและการแข่งขันสูงยังคงกดดันธุรกิจต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3277)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะขยายตัว 11.8% เทียบกับปี 2563 ที่หดตัว 12.5% ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า และยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงโควิด โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของรายได้ที่มาจากคนไข้ในประเทศที่ทำการตรวจและรักษาโควิด รวมถึงกลุ่ม E... อ่านต่อ

14 กันยายน 2564

บริการ

B2C E-commerce กลุ่มสินค้า ปี’64 ขยายตัวกว่า 30% ผู้ประกอบการเผชิญโจทย์กำลังซื้อและการแข่งขันที่ยากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3268)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้ว่าโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้มูลค่าตลาด B2C E-commerce มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม แต่สัญญาณดังกล่าวส่งผลต่อภาพการแข่งขันที่ยากและรุนแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เล่น ท่ามกลางกำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และการเติบโตของ E... อ่านต่อ

8 กันยายน 2564

บริการ

ภาษี e-Service ผลต่อผู้ใช้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3266)

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ (VAT for Electronic Service: VES) เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดเก็บภาษีในโลกของเศรษฐกิจดิจิทัล (Taxation of the Digital Economy) โดยที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มจากต่างประเทศในหลากหลายรู... อ่านต่อ

1 กันยายน 2564

บริการ

บริการทางการแพทย์ที่บ้าน…ทางเลือกช่วงโควิด-19 คาดมูลค่าตลาด ปี ‘64 ไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3260)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2564 มูลค่าการใช้จ่ายสำหรับบริการทางการแพทย์ที่บ้านของไทย จะอยู่ที่ 2,200 – 2,300 ล้านบาท เติบโตได้เล็กน้อยที่ 2.4% (YoY) แม้ว่าตลาดจะเติบโตได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ ประเภทการบริการที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำ... อ่านต่อ

19 สิงหาคม 2564

บริการ

โควิด-19 และมาตรการควบคุมการระบาด...คาดทั้งปี 2564 มูลค่าตลาดจัดส่งอาหารขยายตัวร้อยละ 18.4 – 24.4 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3256)

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่ยังทรงตัวสูง ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องยกระดับของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงการจำกัดการให้บริการของร้านอาหารเหลือเพียงช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าร้านและการสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นจัดส่งอาหาร (Food Delivery) ข้อจำกัดดัง... อ่านต่อ

6 สิงหาคม 2564

บริการ

ตลาดอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ปี ‘64 ไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านบาท …คาดเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3252)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในไทย ปี 2564 จะอยู่ที่ 8,000 – 9,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบได้เฉลี่ย 7.8% ต่อปี ในระยะ 5 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยสัดส่วนมูลค่าตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นเม็ด... อ่านต่อ

4 สิงหาคม 2564

บริการ

โควิดระบาดหนัก กระทบขนส่งสินค้า Online ติดขัดชั่วคราว แต่คาดว่ารายได้ยังคงขยายตัว 19.0% ในปี 2564 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3250)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์ หรือ Last-mile delivery เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด ทำให้ผู้บริโภคกังวลในเรื่องของความปลอดภัยและงดทำกิจกรรมนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้บริโภคต่างมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายและหันมาซื้อสินค้าบ... อ่านต่อ

27 กรกฎาคม 2564

บริการ

ปี 2564-2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา Medical Tourism ยังคงลำบาก ท่ามกลางโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3248)

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งพารายได้จากคนไข้ต่างชาติที่เป็น Medical Tourism ซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศได้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศระลอกนี้ที่สถานการณ์ยังคงรุน... อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2564

บริการ

การใช้งาน Health Tech ในไทยมีศักยภาพเติบโต ตามความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3243)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายสำหรับ Health Tech ในไทยปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบ B2B ซึ่งให้บริการผ่านสถานพยาบาลรายใหญ่เป็นหลัก และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะ 3 -5 ปีข้างหน้า ตลาด ... อ่านต่อ

5 กรกฎาคม 2564

บริการ

โควิดระบาดหนัก คาดมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 หายไป 5.5 - 7.0 หมื่นล้านบาทจากปีที่ผ่านมา (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3237)

การระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ที่ยาวนานและการยกระดับมาตรการควบคุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมา ต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารที่รายได้หลักมาจากการให้บริการนั่งทานในร้าน (Full Service) กอปรกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อความมั่น... อ่านต่อ

21 มิถุนายน 2564

บริการ

ค้าปลีกปี’ 64 คาดหดตัวที่ร้อยละ 2.0 … จุดจับตาสำคัญ คือ การฉีดวัคซีนที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3230)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อค้าปลีกในช่วงที่เหลือของปี 2564 โดยคาดว่า ยอดขายค้าปลีกทั้งปีจะยังหดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม จุดที่ต้องจับตา คือ การฉีดวัคซีนในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ (มิ.ย.-ก.ย.) รวมถึงไม่มีการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อความเ... อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2564

บริการ

การเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยยังเผชิญอุปสรรคด้านค่าใช้จ่าย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3229)

สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่ในหลายพื้นที่ ทำให้การกลับมาเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งหนึ่งในแนวทางลดผลกระทบ คือ การเรียนออนไลน์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเรียนออนไลน์ เป็นภาวะจำเป็นในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด แต่อุปสรรคที่สำคัญคือ ความไม่พร้อ... อ่านต่อ

30 เมษายน 2564

บริการ

การแพร่ระบาดรอบใหม่ ฉุดการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 คาด...หดตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3216)

ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยการประกาศยกระดับห้ามรับประทานอาหารภายในร้านของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงาน กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศให้มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จ... อ่านต่อ

26 เมษายน 2564

บริการ

โควิด-19 ระลอก 3 ฉุดมูลค่าการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ คาดปี’64 อาจโต 0.5% หากคลี่คลายภายใน 3 เดือน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3212)

ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกสาม จะฉุดรั้งมูลค่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปี 2564 ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มยอดขายในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในกรณีฐาน หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า (โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ใกล้เคี... อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2564

บริการ

ความแตกต่างของช่วงวัย (Generation Gap) ที่ชัดเจน…ทำให้ธุรกิจต้องตอบโจทย์ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3190)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า นอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องของรายได้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อการทำการตลาดของผู้ประกอบการแล้ว การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคจากความแตกต่างของช่วงวัย (Generation Gap) ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly) กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen ME) ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนรวมกันกว่าร... อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2563

บริการ

ธุรกิจร้านอาหารปี 2564 ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายสูง การเติบโตบนความเปราะบาง การลงทุนในธุรกิจยังคงต้องระมัดระวัง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3175)

ธุรกิจร้านอาหารยังมีความเสี่ยงสูง จากเรื่องการระบาดโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจนำมาสู่ความเสี่ยงของการใช้มาตรการเข้มข้น รวมถึงกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี และการแข่งขันที่ยังสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ในปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารจะมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1.4 - 2... อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2563

บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ปี’64 ... แม้รายได้กลับมาฟื้นตัว แต่ยังเป็นปีที่ท้าทายและแข่งขันรุนแรงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3167)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้และกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) น่าจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2564 โดยมีรายได้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1-4 และกำไรสุทธิโตร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวคาดว่าจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19 ในปี 256... อ่านต่อ