Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มกราคม 2564

Econ Digest

BREXIT DEAL เริ่มเบา...แต่โควิดยังรุมเร้า

คะแนนเฉลี่ย
ในที่สุดอังกฤษกับสหภาพยุโรปก็บรรลุความตกลงระหว่างกันหลัง BREXIT ได้ทันเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ทั้งคู่จะยังคงรูปแบบการค้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีนำเข้าไว้เหมือนเดิม ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความตกลงนี้ช่วยลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจของอังกฤษในปี 2564 ได้ระดับหนึ่ง เพราะอังกฤษต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจาก EU จำนวนมาก แต่ก็คงไม่ช่วยให้เศรษฐกิจของอังกฤษในระยะต่อไปเร่งตัวอย่างก้าวกระโดด หรือเปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่มากนัก เพราะแม้ว่าอังกฤษจะสามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระมากขึ้น แต่ก็ทำให้อังกฤษสูญเสียจุดเด่นในเป็นการเป็นศูนย์กลายการผลิตและการบริการ รวมทั้งสูญเสียสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคไปพร้อมกัน 

ทั้งนี้ ในปี 2564 ปัญหาโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำลังซื้อและเศรษฐกิจอังกฤษต่อเนื่องจากปี 2563 ไปอย่างน้อยอีกครึ่งปี โดยแม้ว่าสินค้าไทยหลายรายการจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีนำเข้าใหม่ (UKGT) ของอังกฤษ แต่การส่งออกไปอังกฤษในปีนี้ ที่มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นนั้นเป็นเพราะฐานที่ต่ำในปี 2563 โดยมีโอกาสขยายตัวราว 0-3% มูลค่าส่งออกราว 3,080-3,180 ล้านดอลลาร์ฯ สินค้าไทยที่น่าจะได้ประโยชน์จากอัตราภาษีตามโครงสร้างภาษีใหม่ คือ ถุงมือยาง (ไม่รวมถุงมือทางการแพทย์) รถบรรทุก/รถกะบะ เครื่องประดับ เครื่องปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยงที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าปลีก อย่างไรก็ดี การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA ก็ยังเป็นสิ่งที่ทางการไทยคงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งถ้าหากไทยสามารถทำ FTA กับอังกฤษได้สำเร็จ สินค้าไทยน่าจะได้อานิสงส์จากภาษีที่ต่ำลงอีก โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่ยังมีภาษีค่อนข้างสูง ก็อาจจะมีโอกาสเกาะติดไปกับห่วงโซ่การผลิตของอังกฤษได้มากขึ้น


                                                                                                                                   
                                                                                                                                       ​         ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest