Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กรกฎาคม 2563

Econ Digest

คุมโควิด-19 ได้ผล หนุนเศรษฐกิจจีน Q2/2563 พลิกบวก 3.2% จีน...จะเริ่มเปิดทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ หนุนการบริโภคและจ้างงานกว่า 28 ล้านคน

คะแนนเฉลี่ย
​            จากประสิทธิผลของทางการจีนในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาดำเนินได้เป็นปกติมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2/2563 พลิกกลับมาขยายตัวได้ 3.2% จากที่ติดลบถึง 6.8%  ในไตรมาส 1/2563  โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเป็นบวกได้ 4.8%  ในเดือน มิ.ย. 2563 จากติดลบถึง 8.4% ในไตรมาสที่ผ่านมา และการส่งออกในไตรมาสที่ 2/2563 เติบโตได้ 0.14% หลังจากติดลบถึง 13.4% ในไตรมาสที่แล้ว เป็นเพราะอานิสงส์จากปัจจัยชั่วคราวในการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขยายตัวสูง อาทิ หน้ากากอนามัย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศยังคงรุนแรง

            ในครึ่งหลังของปี 2563 ทางการจีนมีแนวคิดออกมาตรการผ่อนปรนให้บริษัทนำเที่ยวสามารถกลับมาจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวภายในประเทศได้อีกครั้ง จะเป็นปัจจัยหนุนการบริโภคภายในประเทศที่จะมีส่วนช่วยให้การจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวของจีน อาทิ ธุรกิจที่พักและโรงแรม กว่า 28 ล้านคน ขณะที่ทิศทางส่งออกของจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563  ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่แน่ชัด อันเป็นผลจากอุปสงค์โลกที่ยังอ่อนแรง

            ​จากมุมมองในช่วงครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่หดตัว 1.8% โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีนมาจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก สำหรับภาพรวม เศรษฐกิจจีนปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมุมมองต่อภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วง 1.0% – 3.0% ต่อปี ภายใต้หลายประเด็น​ความเสี่ยงที่อาจกดดันการฟื้นตัวของจีน โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest