Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มิถุนายน 2564

Econ Digest

ส่งออก แรงขับเคลื่อนหลัก เศรษฐกิจไทยปี 64 เดือน พ.ค. ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 11 ปี คาดทั้งปีโต 9.0%

คะแนนเฉลี่ย

ส่งออกไทยเดือนพ.ค. 64 ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 11 ปีที่ 41.59% YoY และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัย ส่งออกไทยเดือนพ.ค. ขยายตัวที่ 45.87% YoY ส่งผลให้การส่งออกไทย 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 10.78% YoY และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัย การส่งออก 5 เดือนแรกขยายตัวที่ 17.13% YoY ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เป็นต้น ทั้งนี้ การส่งออกไทยขยายตัวดีเกือบทุกตลาด 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ส่งออกไทยปี 64 จะขยายตัวที่ 9.0% YoY เนื่องจากมูลค่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีน่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง การส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผักผลไม้ น่าจะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัว การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูป น่าจะยังคงเติบโตดีจากปัจจัยราคาที่มีแนวโน้มยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การส่งออกทองคำอาจถูกกดดันต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาประกอบกับฐานที่สูง ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังการขยายตัวของการส่งออกไทยน่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยฐานเปรียบเทียบที่ต่ำและการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้ามีแนวโน้มคลี่คลายลง อย่างไรก็ดี ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะคลี่คลายลง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการส่งออกจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยปีนี้ แต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจกดดันการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า โดยในขณะนี้หลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี รัสเซีย ต่างเผชิญจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าสูงขึ้น ทำให้ประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดอีกระลอก อีกทั้ง ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าพลัสและสายพันธุ์แกมมา ซึ่งหากการแพร่ระบาดทั่วโลกแย่ลงอาจกดดันการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest