Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มิถุนายน 2564

Econ Digest

การประชุม 15-16 มิ.ย. 64 คาด...เฟดคงดอกเบี้ยฯ ที่ 0.0-0.25%

คะแนนเฉลี่ย

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.0-0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. แม้เงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการเปิดเมือง   การชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า   ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่บางปัจจัยมีแนวโน้มคลี่คลาย ดังนั้นเงินเฟ้อที่เร่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราว อาจยังไม่กดดันให้เฟดต้องรีบถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในระยะอันใกล้ ในขณะที่เฟดน่าจะยังคงให้น้ำหนักต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อ โดยตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดยังสะท้อนความเปราะบาง และอาจใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ตามเป้าหมายของเฟด 

ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งนี้ เฟดน่าจะยังคงประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงประมาณการ Fed Dot Plot ใกล้เคียงเดิม หรือหากมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสูงขึ้น คาดว่าแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล จะออกมาในทิศทางที่ช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการถอนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และยังคงจุดยืนด้านนโยบายแบบผ่อนคลายไปจนถึงสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่สูง 

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เฟดมีการขายคืนพันธบัตรสู่ตลาดเงินผ่านการทำ Reverse Repo เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังอุปสงค์ของ Reverse Repo Facilities พุ่งสูงขึ้น จากการเร่งเบิกจ่ายเงินกู้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านการดึงเงินออกจากบัญชีเงินสดที่ฝากไว้กับเฟด ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมาก และนำมาซึ่งความต้องการในการนำเงินไปพักใน Reverse Repo Facilities ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนดีกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยติดลบ อันจะเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง ท่ามกลางสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะยิ่งไปกระตุ้นเงินเฟ้อและราคาสินทรัพย์ให้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เฟดจึงอาจเผชิญความท้าทายในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และอาจจำเป็นต้องถอนนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายในระยะข้างหน้า โดยในท้ายที่สุด เฟดคงจำเป็นต้องปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest