Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ตุลาคม 2563

Econ Digest

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3/2563 โต 4.9% จาก...การบริโภคในประเทศ และ ส่งออกสินค้าทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์

คะแนนเฉลี่ย
             เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3/2563 ขยายตัว 4.9% (YoY) ต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2563 ที่ขยายตัว 3.2% (YoY) อันเป็นผลมาจากการทยอยฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน โดยค้าปลีกเดือน ก.ย. 2563 กลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ 3.3% (YoY) จากที่ติดลบถึง 14.01% (YTD, YoY) ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 กอปรกับการท่องเที่ยวในประเทศที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ทางการจีนออกมาตรการผ่อนคลายการท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ก.ค. 2563 นอกจากนี้ การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางแพทย์ที่ตอบโจทย์คำสั่งซื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก  รวมถึงมาตรการทำงานที่บ้านในหลายประเทศช่วยหนุนความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของจีนในไตรมาส 3/2563 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ 8.8% (YoY) จากไตรมาส 2/2563 ที่พลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.14% (YoY)
 
              ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า โมเมนตัมข้างต้นยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจจีนไตรมาสสุดท้ายปี 2563 ขยายตัวต่อเนื่องได้สูงกว่า 5.0% (YoY) (หากไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างระลอกสอง) แต่อัตราการขยายตัวยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการส่งออกของสินค้าจีนในกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัวยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ อาทิ การขยายตัวของรายได้สุทธิยังคงเติบโตช้ากว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างมากจนอาจยังกดดันการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
 
              ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด  เศรษฐกิจจีนทั้งปี 2563 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.0–3.0% ต่อปี (ค่ากลางที่ 1.7% ต่อปี) ภายใต้ความเสี่ยงหลายด้านที่จีนยังเผชิญอยู่ ทั้งแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังน่ากังวล และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยังคุกรุ่น
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest