Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 พฤศจิกายน 2563

Econ Digest

เริ่มฟื้น เศรษฐกิจไทย...ไตรมาส 3 คาด...มาตรการภาครัฐดัน GDP ไตรมาส 4 ฟื้นต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ย
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2563 หดตัวดีกว่าที่ตลาดคาดที่ -8% (YoY) โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่สะสมมาจากช่วงก่อนหน้า หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในไทยและอีกหลายประเทศ ทำให้การส่งออกหดตัวน้อยกว่าที่ประเมิน ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งการบริโภคและการลงทุน ก็ขยายตัวดีกว่าคาด แม้ว่าในไตรมาส 3 เป็นช่วงรอยต่อการสิ้นสุดมาตรการภาครัฐ ที่ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ แต่การใช้จ่ายครัวเรือนก็มีปรับตัวอย่างมากจากไตรมาส 2 เป็นการสะท้อนแรงหนุน จากความต้องการที่สะสมมาจากช่วงก่อนหน้า (Pent up demand) หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 จะยังหดตัวอยู่ใกล้เคียงกับไตรมาส 3 เนื่องจากได้มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายครัวเรือนของภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวไม่ต่ำกว่า -7%  สำหรับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงเผชิญปัจจัยความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของไวรัสที่ยังควบคุมไม่ได้  และอาจจะมีผลกระทบต่อแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยงต่างชาติของไทยในปีหน้าให้อยู่ในวงจำกัด ทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออก ซึ่งปัจจัยที่มากระทบรายได้จากต่างประเทศดังกล่าว จะมีผลกลับมายังการจ้างงานในประเทศที่ลดลงและกระทบการใช้จ่ายครัวเรือน รวมไปถึงคุณภาพของสินเชื่อในระบบการเงิน นอกจากนี้ยังมีประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องไปยังปีหน้า
                                                                                                                                                     ​      ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest