Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 ธันวาคม 2563

Econ Digest

ทรัมป์ ตัด GSP + ไบเดน หนุน รถยนต์ไฟฟ้า ถึงเวลา...ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยต้องเปลี่ยนเป็น BEV

คะแนนเฉลี่ย
การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไทยไปตลาดสหรัฐฯ จะต้องเปลี่ยนแปลงไป หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัดสิทธิ์ GSP โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2564 ทำให้ต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 2.5% จากที่ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งชิ้นส่วนรถยนต์ที่ถูกตัด GSP ได้แก่ กระปุกเกียร์ พวงมาลัย เพลาขับ เฟืองท้าย ล้อรถยนต์ และส่วนประกอบของชิ้นส่วนเหล่านั้น มีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น อีกทั้ง การปรับแนวนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเมื่อ โจ ไบเดน ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ทำให้สหรัฐฯ กลับมาสนับสนุนการผลิตและสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เป็นหลัก ส่งผลให้การแข่งขันของตลาดรถยนต์โลก เร่งตัวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดดเร็วยิ่งขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไทยไปตลาดสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ใช้เป็นอะไหล่ (REM) จะได้รับผลกระทบโดยตรง หากไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐฯ ดังกล่าว เนื่องจาก ชิ้นส่วนที่ส่งออกในปัจจุบัน รองรับเพียงตลาดรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) โดยชิ้นส่วนบางรายการไม่สามารถใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ได้ เช่น หม้อน้ำ ท่อไอเสีย คลัทช์ เป็นต้น และชิ้นส่วนบางอย่าง หากไม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ก็ไม่สามารถใช้ได้ เช่น กระปุกเกียร์ เบรค หม้อลมเบรคระบบไฮดรอลิก ขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้า ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิต 
เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของรถยนต์ไฟฟ้าให้เบาลง เพื่อลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตของไทยในขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้

แม้ปัจจุบันรุ่นรถยนต์ไฟฟ้า BEV และ PHEV ยังมีไม่มากในสหรัฐฯ ที่จะสามารถขยายสายการผลิตได้ทันทีที่ได้รับเงินสนับสนุน ประกอบกับ ค่ายรถญี่ปุ่น (ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนให้) ต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่ง ในการเตรียมขึ้นสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ รวมถึงเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้แข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอื่น ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีไปก่อนแล้ว ทำให้ไทยยังพอมีเวลาในการเร่งปรับตัว เพื่อดึงดูดให้ ค่ายรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างชาติ อยากเข้ามาลงทุน เพื่อให้ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโลกในอนาคต ช่วงเวลานี้ จึงสำคัญสำหรับไทยอย่างยิ่ง ในการเร่งปรับตัวทุกด้าน ตั้งแต่นโยบายส่งเสริมการลงทุน ไปจนถึงกระบวนการผลิตต่างๆ ให้เร็วกว่าประเทศคู่แข่ง เพื่อสุดท้าย ไทยจะสามารถพลิกจากการเป็นเพียง ฐานผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน มาเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้

     

                                                                                                                                        ​        ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.comScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest