Display mode (Doesn't show in master page preview)
FreeMemberEng
Linked Slide
FreememberTH
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide
ส่องเศรษฐกิจไทย หลังปลดล็อก
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

4 มิถุนายน 2563

เศรษฐกิจไทย

ผลสำรวจชี้...คนกรุงฯ ว่างงาน 9.6% ในเดือนพ.ค. 2563 แนะภาครัฐเร่งหามาตรการสร้างงานรองรับ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3868)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยทำการสำรวจสภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงวันที่ 21-28 พ.ค. 2563 พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ ...อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจไทย

โควิด-19 คาดผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 มูลค่าประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3113)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้จัดทำการสำรวจพฤติกรรมความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและผลกระทบจากโควิด-19 ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ปกครองกว่า 88.9% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 จากหลายสาเหตุ อาทิ เงินออมไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่กิจการต้องปิดให้บริการชั่วคราวมีผลต่อรายได้และผู้ปกครองบางรายถูกเลิกจ้างชั่วคราว โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2563 ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลาน (นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นมูลค่าประมาณ 28,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนโดยซื้อเฉพาะที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้ปกครองกว่า 86% ยังมีความกังวลหากบุตรหลานกลับไปโรงเรียน และอยากเห็นสถาบันการศึกษามีมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง...อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8%...คาดทั้งปีเศรษฐกิจไทยหดตัวราว 5.0% หากไม่มีการระบาดซ้ำ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3864)

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8% YoY จากปัจจัยลบหลายประการทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยแทบทุกตัวหดตัวลง ยกเว้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังขยายตัวได้ 3.0% YoY ซึ่งก็เป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราวจากการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่จำเป็นก่อนการประกาศล็อกดาวน์ในเดือนเม.ย. ในขณะที่ทั้งปี 2563 ภาพรวมการใช้จ่ายครัวเรือนคาดว่าจะหดตัวที่ -1.5 % ท่ามกลางภาวะการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากสถานประกอบการหยุดชั่วคราวในช่วงเดือนเม.ย. รวมถึงธุรกิจที่ทยอยปิดกิจการ ส่งผลต่อกำลังซื้อประชาชนและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลง โดยเฉพาะสินค้าคงทน...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

5 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

โควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสู่ระบบ Automation…ลดการพึ่งพาแรงงานและยกระดับความปลอดภัยอาหาร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3116)

การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ต้องพึ่งพาแรงงานอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องพิจารณานำระบบ Automation มาใช้งานมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากจะลดความเสี่ยงด้านการผลิตอันเกิดจากการใช้แรงงานคนแล้ว ยังมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารให้สูงขึ้น ทั้งนี้ การนำระบบ Automation มาใช้งานจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ควรยกระดับการผลิตของตน โดยนำระบบ IRA (Industrial Robotic Arm) มาทดแทนแรงงานฝีมือ ควบคู่ไปกับการใช้ระบบ CNC (Computer Numerical Control) เพื่อเสริมสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติของตนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางควรนำระบบ CNC มาใช้ในกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับแรงงานฝีมือในบางจุด และผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งต้องการกำลังการผลิตไม่สูงนัก อาจเพียงพิจารณานำเครื่องจักรทั่วไปมาใช้งาน...อ่านต่อ

28 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรรม

ราคาสินค้าเกษตรครึ่งหลังของปี 2563...ให้ภาพแย่ลงจากแรงกดดันด้านอุปทานและผลของโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3114)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ในกรอบจำกัด โดยจะเห็นภาพของราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจำกัดราวร้อยละ 1.4 (YoY) สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจให้ภาพที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้าเกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรจากไทย ทำให้คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ราคาสินค้าเกษตรอาจหดตัวราวร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY)...อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2563

บริการ

E-Commerce ปี’ 63 คาดมูลค่าตลาดชะลอเหลือโต 8-10% สภาวะ New normal กระตุ้นการแข่งขันที่ยากและรุนแรงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3112)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การทำธุรกิจ E-Commerce ภายใต้สภาวะ New normal แม้ว่าจะกระตุ้นให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์ (B2C E-Commerce เฉพาะสินค้า) เติบโตขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ E-Market place ต่างชาติ ซึ่งนอกจากจะเผชิญแรงกดดันจากประเด็นกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้ว ยังเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มสินค้า Non-food กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะ (Specialty store) ที่มี Website หรือ Brand รวมถึงไม่สามารถขยายครอบคลุมสินค้ากลุ่ม Food และ FMCG ได้ง่าย เพราะผู้ประกอบการ Modern trade อย่างพวกซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ต่างอาศัยจังหวะดังกล่าวโหมเข้ามาทำตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คาดว่าปี 2563-2565 กลุ่ม E-Market place ต่างชาติ จะยังขาดทุนต่อเนื่องราวร้อยละ 30-40 ต่อปี เมื่อเทียบกับรายได้...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

4 มิถุนายน 2563

สถาบันการเงิน

เงินบาทแข็งค่า จากการส่งออกทองคำและการนำเงินกลับเข้าประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3869)

ตั้งแต่ในช่วงเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา เป็นช่วงระยะเวลาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะงักงัน ซึ่งในจังหวะเวลาดังกล่าว นักลงทุนต่างชาติก็มีสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ภาพในอีกด้านหนึ่ง เงินบาทกลับทยอยแข็งค่าขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 เป็นต้นมา จากผลของเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่า และปัจจัยเฉพาะของไทย อาทิ การส่งออกทองคำ และการนำเงินกลับเข้าประเทศ...อ่านต่อ

29 พฤษภาคม 2563

สถาบันการเงิน

New Normal กับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3115)

สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มุมมองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นทั้งปัจจัยเร่ง Disruption ที่มีอยู่แล้วเดิม และสร้าง New normal ให้กับธนาคารพาณิชย์ ...อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2563

สถาบันการเงิน

ลดดอกเบี้ยกู้กดดัน NIM ท่ามกลางหลายมาตรการช่วยเหลือลูกค้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3867)

ผลการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ถูกส่งผ่านมายังอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อีกครั้ง โดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR/MRR/MOR ลงอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดลงดังกล่าวมีผลช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ทั้งผู้ขอสินเชื่อใหม่และลูกหนี้เดิมที่ยังสามารถชำระคืนหนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่งผลของการลดดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อรายได้ดอกเบี้ย และ NIM ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า NIM ในไตรมาสที่ 2/2563 จะชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 2.15-2.35% จาก 3.09% ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา...อ่านต่อ