Display mode (Doesn't show in master page preview)
ร้านอาหาร 63
Linked Slide
ภัยแล้ง 63
Linked Slide
สังคมสูงอายุ
Linked Slide
E-sport ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเกมส์เพื่อสันทนาการไปสู่การแข่งขันเชิงกีฬา
Linked Slide
จากขยะ...สู่สินค้าส่งออก
Linked Slide
กระแสรักษ์โลก ... หนุนการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนปี 2562 เติบโตต่ำสุดในรอบ 29 ปี…คาดชะลอต่อเนื่องในปี 2563 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3844)

เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 4 ปี 2562 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าโดยขยายตัวที่ร้อยละ 6.0 (YoY) ซึ่ง ปัจจัยบวกจากการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาคการส่งออกและภาคการผลิตของจีนพลิกกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 โดยมีการเร่งส่งออกหลังจากที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณระงับการขึ้นภาษีและเจรจากับจีน อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยรวมในปี 2562 นั้นชะลอลงจากปี 2561 ค่อนข้างมาก โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2562 ถูกผลักดันจากปัจจัยชั่วคราวและฐานที่ต่ำเป็นหลัก ทั้งนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ช่วยประคองเศรษฐกิจจีนในปี 2562 ได้ในระดับหนึ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความเปราะบาง ...อ่านต่อ

16 มกราคม 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จับตาความตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน Phase 1... สถานการณ์ทางการเมืองสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้นำ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3072)

ความตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในเฟส 1 (Phase 1) การที่สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าสินค้าให้จีนบางส่วนเท่านั้น ทว่าสินค้าส่วนใหญ่ของจีนยังต้องเผชิญภาษีในปี 2563 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแทบไม่ต่างจากปี 2562 ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใด นอกจากนี้ จีนยังต้องปฏิบัติตามข้อแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ อีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงื่อนไขอื่นที่มาพร้อมกันที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะต่อไป...อ่านต่อ

15 มกราคม 2563

เศรษฐกิจไทย

ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพของตนเองอีก 3 เดือนข้างหน้าแย่กว่าปัจจุบัน สะท้อนความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนธ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 42.0 โดยครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ช่วยหนุนรายได้ครัวเรือนเกษตร อย่างไรก็ดี แม้ดัชนีฯ ในเดือนธ.ค. 2562 จะขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2563

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2563 ส่อวิกฤติ ... คาดเสียหายราว 17,000-19,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3074)

ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.2563) ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงร้อยละ 33.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับน้ำที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย สร้างความเสียหายต่อพืชฤดูแล้งสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย...อ่านต่อ

16 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดมีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน เป็นตลาดหลักที่หนุนการท่องเที่ยว แม้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3071)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน...อ่านต่อ

7 มกราคม 2563

อุตสาหกรรม

MRO อู่ตะเภาเฟสแรก ดันตลาดซ่อมเครื่องบินไทยโตเกือบเท่าตัว...ไทยควรเน้นเครื่องบินลำตัวกว้างฉีกตลาดจากคู่แข่งสำคัญในอาเซียน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3069)

ปริมาณเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต ทำให้ความต้องการซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ ทำให้มีแผนการลงทุนสำหรับตลาดเครื่องบินขนาดนี้ในหลายประเทศในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของไทย ไทยจึงควรเน้นตลาดซ่อมบำรุงเครื่องบินลำตัวกว้าง และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการซ่อมบำรุงทั้งจำนวนและคุณภาพในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้ในอนาคตอันใกล้...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2563

สถาบันการเงิน

หนี้ครัวเรือนปี 2563 อาจสูงเกิน 80% ต่อจีดีพี ติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนหลายกลุ่ม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3073)

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวยังคงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยับขึ้นมาที่ 79.1% ต่อจีดีพีในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ทั้งนี้สัญญาณหนี้ครัวเรือนสูงจากข้อมูลระดับภาพรวมทั้งประเทศ สอดคล้องกับผลสำรวจสถานการณ์หนี้สินและเงินออมของครัวเรือนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งพบว่า ผู้กู้-ครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหนี้และมีภาระผ่อนชำระสินเชื่ออย่างน้อย 2 ประเภทกับสถาบันการเงิน ...อ่านต่อ

15 มกราคม 2563

สถาบันการเงิน

ปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียมผิดนัดฯ ... สร้างมาตรฐาน แม้กระทบรายได้แบงก์ปี 63 เล็กน้อย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3843)

ก้าวแรกเข้าสู่ปี 2563 ธปท.ได้เปิดเผยรายละเอียดการปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน 3 เรื่องเพื่อดูแลผู้บริโภค สาระสำคัญได้แก่ เรื่องค่าปรับไถ่ถอนก่อนกำหนดสำหรับสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อบุคคล เรื่องดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ให้คำนวณจากค่างวดค้างชำระส่วนที่เป็นเงินต้นเท่านั้น ...อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทขยับแข็งค่า ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตามแรงซื้อ LTF/RMF ปลายปี

เงินบาทแข็งค่าขึ้นทดสอบแนว 30.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและยอดขายบ้านใหม่ อย่างไรก็ดี กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทยังค่อนข้างแคบ ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายเริ่มเบาบาง เนื่องจากเข้าใกล้ช่วงวันหยุดของเทศกาลปลายปี...อ่านต่อ