Display mode (Doesn't show in master page preview)
จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว 1.5%
Linked Slide
เปิดวาร์ป รู้ก่อนใคร...เศรษฐกิจไทยปี 63
Linked Slide
ประกันรายได้เกษตรกร 2562
Linked Slide
นักท่องเที่ยวฮ่องกงลด รายได้หด 1,400 ล้านบาท
Linked Slide
ต่างชาติเที่ยวไทย
Linked Slide
สงครามการค้ายังไม่จบ อย่าพึ่งสรุปผลกระทบ?
Linked Slide
กระแสรักษ์โลก ... หนุนการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

21 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3/2562 เติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 6 กดดันให้ทางการจีนออกมาตรการ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3826)

เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.0 (YoY) ในไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่ต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปี โดยชะลอลงจากร้อยละ 6.2 (YoY) ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แย่ลงและอยู่ที่กรอบล่างของกรอบเป้าหมายของทางการจีนจะเป็นปัจจัยกดดันให้ทางการจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ 6.0-6.5 (YoY) ทั้งนี้ อุปสงค์ภายในและภายนอกที่อ่อนแรงลงต่างเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ทางการจีนนำออกมาใช้อาจไม่เพียงพอในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงในภาคการเงินจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ทางการจีนจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้นโยบายการเงิน...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ก.ย. 62 แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำ ครัวเรือนมีสัญญาณปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ย. 2562 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 42.3 จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย เงินออม ภาระหนี้ และระดับราคาสินค้าในประเทศ แต่กลับมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้ครัวเรือน ...อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

ครัวเรือนไทยมอง “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 ช่วยลดภาระค่าครองชีพ แต่เสนอรัฐมีมาตรการดูแลเพิ่มเติม (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3824)

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวิธีการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. จนถึง 30 พ.ย. 2562 โดยในปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จบางส่วนได้เริ่มออกมาใช้สิทธิ์ตามจังหวัดปลายทางต่างๆ ที่ลงทะเบียนไว้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 โดยผลสำรวจมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

22 ตุลาคม 2562

ท่องเที่ยว

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562: คนกรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น...คาดสร้างรายได้ท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3043)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จากผลสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 76.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 22.2% มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 62) มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และจ.เพชรบูรณ์ ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 อย่างไรก็ดี คนกรุงเทพฯ มีการกระจายตัวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2562

การค้า

เศรษฐกิจโลกชะลอฉุดส่งออกไทย (ไม่รวมทอง) ไตรมาส 3 หดตัว 4.5% ไตรมาสสุดท้ายลุ้นบวกจากการเร่งนำเข้าของสหรัฐฯ กับจีน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3827)

มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนก.ย. 2562 แม้จะหดตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (Consensus) ซึ่งให้ภาพเดียวกันการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแรงกว่าที่คาด และผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ...อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต ... จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการส่งออกระยะข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3042)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยทั้งปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกสำคัญในกลุ่มผลไม้สด-แช่แย็นแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ที่ขยายตัวสูงและยังเป็นที่ต้องการของคู่ค้าปลายทางสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนและอาเซียน ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

17 ตุลาคม 2562

สถาบันการเงิน

คาดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จำกัดการเติบโตของรายได้หลัก กดดันปัญหาคุณภาพหนี้ แม้ธ.พ.ไทยยังบันทึกกำไรต่อเนื่องในไตรมาส 3/62 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3041)

แม้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3/2562 ที่ทยอยประกาศออกมาจะสะท้อนว่า ระบบธ.พ. ไทยในภาพรวมยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้จากการบันทึกกำไรจากรายการพิเศษ การปรับลดค่าใช้จ่ายในการกันสำรองฯ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทิศทางชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ยังมีผลกดดันกรอบการเติบโตของรายได้จากธุรกิจหลัก โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิซึ่งอาจชะลอตัวตามสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อ และได้รับผลกระทบจากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว...อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2562

สถาบันการเงิน

ราคาทองคำขาขึ้นหนุนเงินบาทแข็งค่า...จุดเปลี่ยนอยู่ที่จังหวะส่งสัญญาณหยุดลดดอกเบี้ยของเฟด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3825)

ประเด็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องยังสร้างความกังวลต่อภาคธุรกิจทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นมาแล้ว 7.4% นับตั้งแต่ต้นปี 2562 และเป็นการแข็งค่าเมื่อเทียบกับทั้งสกุลเงินหลักที่เป็นคู่ค้าและสกุลเงินในภูมิภาคที่เป็นคู่แข่ง แม้ต่างชาติจะมีการขายสุทธิในตลาดพันธบัตรและตลาดหลักทรัพย์ ดุลการค้าที่เกินดุลในระดับสูง ส่วนหนึ่งมาจากการเกินดุลการค้าจากทองคำที่ยังเป็นแรงหนุนค่าเงินบาทให้แข็งค่า ทั้งนี้ การเกินดุลทองคำในระดับสูงของไทยน่าจะปรากฏต่อไปอีกระยะหนึ่ง ตราบเท่าที่ราคาทองคำในตลาดโลกยังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง...อ่านต่อ

11 ตุลาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี ก่อนลดช่วงบวกลงบางส่วน ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยพลิกบวกปลายสัปดาห์

เงินบาทอ่อนค่ากลับมาช่วงปลายสัปดาห์ หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 6 ปีที่ 30.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนในประเด็นการเจรจาการค้า และระหว่างสหภาพยุโรปและอังกฤษในเรื่องรายละเอียดของข้อตกลง BREXIT อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกดังกล่าวลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากที่ธปท. ส่งสัญญาณเตรียมจะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาทใน 1-2 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ แรงหนุนสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นรับความคาดหวังเชิงบวกต่อผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ก็อาจเป็นอีกปัจจัยกดดันของเงินบาทด้วยเช่นกัน...อ่านต่อ