Display mode (Doesn't show in master page preview)
  • Error loading navigation: TermSet not found
น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์
Linked Slide
มาตรการควบคุมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ... ส่งเสริมเสถียรภาพธุรกิจและผู้กู้ระยะยาว
Linked Slide
ราคายางพาราปี 2562
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

21 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2562 ยังเผชิญความท้าทายหลายประการ แนวโน้มทั้งปีอาจต่ำกว่าที่คาดที่ 3.7% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3801)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2562 ชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส อยู่ที่ 2.8% ต่อปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2% จากแรงฉุดด้านการส่งออกที่หดตัวลง ตามภาวะการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสงครามการค้า ในขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวเป็นบวกได้ ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจดังกล่าวคาดว่า จะยังต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่ 2 ของปี โดยการใช้จ่ายครัวเรือนจะยังเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี แต่ยังต้องติดตามภาวะภัยแล้งที่มีความเสี่ยงจะลากยาวออกไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรในไตรมาสที่ 2 ...อ่านต่อ

13 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

KR-ECI ปรับตัวลดลงในเดือนเม.ย. 2562 หลากปัจจัยกระทบภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนเม.ย. 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.5 และระดับ 45.7 ตามลำดับ จากความกังวลต่อภาวะการครองชีพ ทั้งด้านรายได้และการมีงานทำ ระดับราคาสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่าย รวมถึงภาระหนี้สินของครัวเรือน...อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

สำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งชี้...มุมมองคนไทยส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2989)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยทำการสำรวจความเชื่อมั่นของครัวเรือนและผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง คือ 25 มี.ค. และ 3 เม.ย. 2562 พบว่า ครัวเรือนและผู้ประกอบการไทยที่ทำการสำรวจปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง จากส่วนใหญ่ที่ “เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น” มาเป็น “เชื่อมั่นในระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง” ไปจากช่วงก่อนการเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งมองว่า สถานการณ์ทางการเมืองในระยะต่อไปน่าจะมีผลจำกัดต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตน...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

22 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

การแข่งขันของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ดันธุรกิจ Food Delivery เติบโตต่อเนื่อง คาดมีมูลค่าสูงถึง 33,000 – 35,000 ล้านบาท ในปี 2562 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2995)

การแข่งขันของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ไม่เพียงแต่ผลักดันให้ธุรกิจ Food delivery ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เล่นที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารรวมถึงร้านอาหารขนาดกลางและเล็ก กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจมีผลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป สะท้อนจาก ผลสำรวจ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างสูงถึง ร้อยละ 63 คิดว่าการมีบริการสั่งอาหารผ่าน Application ประเภทต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของตน บทบาทของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารที่เพิ่มขึ้นและยังเติบโตสูง ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery) ในปี 2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 33,000 – 35,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องราวร้อยละ 14 จากปีก่อน ...อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562

พลังงาน

การจัดการเศษเหลือทางเกษตร ... สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2996)

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) ในปัจจุบันของไทยพบส่งผลต่อระบบห่วงโซอาหารของทั้งคน สัตว์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เศษเหลือใช้ทางการเกษตรช่วยลดผลกระทบแก่ทุกฝ่าย สร้างมูลค่าช่วยพลักดันเศรษฐกิจระดับชุมชน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยแสนกว่าล้านบาทต่อปีจากเศษเหลือใช้คงเหลือทั้งประเทศ ทั้งนี้ ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวในประเทศไทย เพราะหากเทคโนโลยีสามารถพัฒนาให้เกิดการใช้เศษเหลือทางการเกษตรขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้ว อาจะเป็นโอกาสลดการพึ่งพิงพืชอาหาร ทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเศษเหลือทิ้งของเกษตรกรรายอื่น อย่างเช่น ชาวนา ชาวสวนยาง สวนยูคาลิปตัส และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อีกด้วย ...อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562

การค้า

เศรษฐกิจโลกชะลอ...กดดันส่งออกไทย เม.ย. 62 ติดลบ 2.6% คาดส่งออกทั้งปี’62 อาจหลุดกรอบล่างของประมาณการที่ 2.5-3.5% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3802)

• เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กดดันการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2562 หดตัว 2.57% YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 • ทิศทางการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 8 เดือนที่เหลือของปี 2562 ยังเผชิญความท้าทายอยู่อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกที่ผันผวน วัฏจักรขาลงของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยงที่ไทยจะอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกติดตามในรายงานเรื่องการแทรกแซงค่าเงินของทางการสหรัฐฯ รวมถึงประเด็นเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ปะทุขึ้นมาอีกระลอก ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการค้าโลกตึงเครียดมากขึ้น และเพิ่มเติมความเสี่ยงให้กับภาคการส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือน จากความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้า

เงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ตามทิศทางเงินหยวนและสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ก่อนจะดีดตัวกลับมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือนครึ่งที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยมีแรงหนุนจากสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ตลาดในประเทศรอติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับรายงานนโยบายค่าเงินของประเทศคู่ค้าโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์เช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนของประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาด...อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายจากนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ

เงินบาทแข็งค่าทดสอบระดับ 31.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 เดือนช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณที่ตึงเครียดขึ้นของประเด็นทางการค้าสหรัฐฯ-จีน ประกอบกับน่าจะมีแรงซื้อคืนเงินบาทบางส่วนหลังตลาดกลับมาเปิดทำการจากช่วงวันหยุดยาว อย่างไรก็ดี เงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้นๆ กลางสัปดาห์หลังผลการประชุมกนง. แต่ฟื้นตัวกลับมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 เดือนได้ช่วงปลายสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ประกอบกับนักลงทุนยังคงรอติดตามการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2562

สถาบันการเงิน

บทบาทของเอทีเอ็มท่ามกลางการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด บริบทที่ธนาคารพาณิชย์ต้องคานึงหลายประการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2987)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า บริบทความคุ้มทุนของธุรกิจเอทีเอ็มเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากตู้เอทีเอ็มที่ให้บริการในบางจุดเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งหากตู้เอทีเอ็มที่เกิดความไม่คุ้มทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าอาจกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเอทีเอ็มในอนาคตให้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อย่างไรก็ตาม หากความต้องการใช้เงินสดลดลงอย่างรวดเร็วอาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้การประกอบธุรกิจเอทีเอ็มในอนาคตเกิดขึ้นในลักษณะการใช้ตู้เอทีเอ็มร่วมกันระหว่างธนาคาร ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทุก ๆ การลดลง 5% ของจำนวนตู้เอทีเอ็มที่มีทั่วประเทศในปัจจุบัน จะช่วยลดต้นทุนทั้งหมดในการประกอบธุรกิจเอทีเอ็มให้แก่สถาบันการเงินทั้งระบบได้ 5,220 – 5,880 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ต่อจีดีพีโดยประมาณ อย่างไรก็ดี ต้นทุนที่จะลดลงยังคงขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้เอทีเอ็มร่วมกันในอนาคตตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางการที่จะประกาศใช้ในระยะข้างหน้า และการเจรจาร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...อ่านต่อ