Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 เมษายน 2556

K-Econ Analysis

KR Daily Update ฉบับประจำวันที่ 25 เมษายน 2556

คะแนนเฉลี่ย

ประเด็นเด่นวันนี้
- ที่ประชุมบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติแผนที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถนำทุนสำรองระหว่างประเทศในการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นต่างประเทศหรือพันธบัตรที่ค้ำประกันโดยรัฐบาลท้องถิ่นต่างประเทศ ซึ่งมีเรตติ้ง AA ขึ้นไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า แผนในการอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถนำทุนสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น จะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง อีกทั้งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลที่เกิดขึ้นน่าจะอยู่ภายในกรอบที่ค่อนข้างแคบ เนื่องจากเงื่อนไขในการลงทุนที่จำกัด


- ทางการจีนวางแผนลดปริมาณการนำเข้าน้ำตาลลงในระยะข้างหน้า โดยคณะรัฐมนตรีจีน (China's State Council) ตกลงจะซื้อน้ำตาลจากในประเทศ 3 แสนตัน เพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของฤดูการผลิตน้ำตาล (ต.ค.2555-มี.ค.2556) ทางการจีนสะสมสต็อกน้ำตาลไปแล้ว 1.5 ล้านตัน ขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าว จีนนำเข้าน้ำตาลทั้งสิ้น 1.26 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การที่ทางการจีนทำการซื้อน้ำตาลที่ผลิตภายในประเทศและสะสมเป็นสต๊อก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำตาลภายในประเทศและลดการนำเข้าน้ำตาลนั้น ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในประเทศสูงขึ้น และยิ่งทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้าคาดว่า ทางการจีนจะยังคงนำเข้าน้ำตาลจำนวนมากเพื่อรักษาระดับสต็อกน้ำตาลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งประคองราคาน้ำตาลภายในประเทศและตลาดโลกให้ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ นักลงทุนไทยที่เข้าไปตั้งฐานการผลิตน้ำตาลในมณฑลกว่างซี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญของจีน ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการสนับสนุนการซื้อน้ำตาลในประเทศของรัฐบาลจีน ในขณะเดียวกันสินค้าน้ำตาลของไทยยังคงส่งออกไปจีนได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis