Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 พฤษภาคม 2556

K-Econ Analysis

KR Daily Update ฉบับประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

คะแนนเฉลี่ย

ประเด็นเด่นวันนี้
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2556 ขยายตัวร้อยละ 5.3 (YoY) ชะลอลงจากร้อยละ 19.1 (YoY) ในไตรมาส 4/2555 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก หดตัวร้อยละ 2.2 (QoQ, s.a.) เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556 ลงมาที่ระหว่างร้อยละ 4.2-5.2 พร้อมระบุถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องเผชิญในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2556 อันได้แก่ ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวต่อเนื่อง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐที่อาจไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีมีโอกาสเติบโตต่ำกว่ากรอบประมาณการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การพลิกกลับมาหดตัวลงของมูลค่าจีดีพีที่ปรับฤดูกาลในไตรมาส 1/2556 หลังจากที่ขยายตัวต่อเนื่องตลอดปี 2555 สะท้อนภาพแรงส่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอลงไปสู่ระดับปกติหลังจากที่ได้เร่งขึ้นมากในช่วงปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากนี้ คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยน่าจะชะลอลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2/2556 โดยการใช้จ่ายในประเทศนั้นแม้ว่าจะยังสามารถรักษาอัตราการขยายตัวไว้ได้จากอานิสงส์การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและค่าครองชีพที่ไม่เร่งตัวขึ้นมากนัก แต่ก็อยู่บนทิศทางของการชะลอตัวลงสู่ระดับปกติ ขณะที่ ภาคการส่งออกที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของค่าเงินบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2556 อาจขยายตัวชะลอลงมาที่ร้อยละ 4.3 (YoY) อย่างไรก็ตาม จากการที่ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกที่ออกมาสอดคล้องกับประมาณการ ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กรอบประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2556 ที่ร้อยละ 4.3-5.3 (ค่ากลางกรณีพื้นฐานที่ร้อยละ4.8) ยังคงสมเหตุสมผล ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบมีค่าเฉลี่ยประมาณ 106 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล ขณะที่เศรษฐกิจประเทศแกนหลักของโลก (ยกเว้นยูโรโซน) น่าจะสามารถประคองอัตราการขยายตัวไว้ได้

Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis