Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มิถุนายน 2557

K-Econ Analysis

ภาคธุรกิจต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลกคึกคัก...ดันยอดจำหน่ายสินค้ากว่า 21,600 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2511)

คะแนนเฉลี่ย

;มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก” นับว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่คนไทยติดตามรับชมมากที่สุดรายการหนึ่ง อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะมีบรรยากาศความคึกคักแตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านมา โดยแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านเวลาในการรับชม แต่ก็คาดว่าจะยังส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กลุ่มอุปกรณ์การรับชม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเสื้อผ้ากีฬา เป็นต้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการพยายามเข้าถึงการรับชมของฐานจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงแรงกระตุ้นจากการทำกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เพื่อเกาะกระแสมหกรรมฟุตบอลของผู้ประกอบการ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะมีเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2557 ประมาณ 21,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วงปกติ โดยธุรกิจกลุ่มอุปกรณ์การรับชมจะมีมูลค่าสูงถึง 13,500 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาจะมีมูลค่าอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าถึงการรับชม จำนวนผู้ชมที่มีจำนวนมากขึ้นและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมไปถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น จากช่วงเวลาเดียวกันกับการแข่งขันครั้งก่อน ในขณะที่ผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนธุรกิจก็ได้ออกมาทำการตลาดเกาะกระแสฟุตบอลโลกกันอย่างคึกคัก เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น เช่น การลดราคาสินค้า การออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟุตบอลโลก หรือการให้ของที่ระลึกเกี่ยวกับฟุตบอลโลก เป็นต้น ดังนั้น แม้ในภาพรวม ข้อจำกัดด้านเวลาการถ่ายทอดสดการแข่งขันอาจมีผลต่อการรับชม แต่เทศกาลที่มีเพียงครั้งเดียวในรอบ 4 ปี น่าจะช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในระยะถัดไป หากมีการยกเลิกมาตรการห้ามออกจากเคหะสถานเวลาค่ำคืนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในพื้นที่เขตเมืองใหญ่เพิ่มเติมอีก ก็น่าจะทำให้บรรยากาศในช่วงมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกมีสีสันมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis