Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 พฤศจิกายน 2551

พลังงาน

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์...ชะลอตัวลงในช่วงน้ำมันขาลง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2350)

คะแนนเฉลี่ย

ก่อนปี 2551 ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่มีความโดดเด่นมากนัก โดยในอดีตเป็นธุรกิจที่มีผู้ใช้บริการอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มรถแท็กซี่ และรถสามล้อเครื่อง แต่ความนิยมได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาก๊าซทั้ง LPG และ NGV มีราคาต่ำกว่าหลายเท่าตัว ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจึงเริ่มที่จะทยอยนำรถยนต์มาดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซทั้งก๊าซ LPG และก๊าซ NGV กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศได้ขยับขึ้นไปสูงมากกว่าลิตรละ 40 บาท จึงสร้างแรงจูงใจอย่างมากแก่ผู้ใช้รถยนต์ให้นำรถยนต์มาติดตั้งระบบก๊าซกันอย่างแพร่หลาย อู่รถยนต์หลายแห่งต่างผันตัวเองมารับติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ทั้งที่อู่รถยนต์บางแห่งอาจไม่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง หรืออาจติดตั้งโดยไม่ได้มาตรฐานก็ตาม ทว่าสถานการณ์ความคึกคักในธุรกิจคงอยู่ได้ไม่นานนัก โดยในช่วงปลายปี 2551 นี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายภายในประเทศได้ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ของประชาชนลดลงมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ลงอย่างกะทันหัน ขณะที่อุปกรณ์การติดตั้งที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศจำนวนมากต้องคงค้างสต๊อกอยู่ในปริมาณมาก จนทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการไปเนื่องจากทนรับภาระต้นทุนค่าอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาจำนวนมากก่อนหน้านี้ไม่ไหว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสถานการณ์ของธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์นับจากนี้ไปอีกประมาณ 12 เดือนน่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายภายในประเทศนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อย จากการสิ้นสุดนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนที่จะต้องกลับไปเก็บภาษีน้ำมันสำเร็จรูปประเภทที่มีการใช้สูงลิตรละ 2.47 – 3.88 บาทตามเดิม แต่ภาครัฐอาจนำเงินกองทุนน้ำมันเข้ามาชดเชยราคาส่วนที่จะปรับเพิ่มบ้าง จึงน่าจะทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาก๊าซที่จำหน่ายภายในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นจึงส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซยังคงอยู่ที่ประมาณลิตรละ 9 - 15 บาท ซึ่งอาจจะไม่สามารถจูงใจให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาติดตั้งระบบก๊าซได้มากเฉกเช่นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซเพิ่มขึ้นสูงถึงลิตรละ 27 - 36 บาท อีกทั้งจำนวนรถยนต์ที่เข้ารับการติดตั้งระบบก๊าซในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับความกังวลด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งระบบก๊าซที่ยังคงมีอยู่ ตลาดการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์จึงเข้าสู่ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอำนาจในตลาด

ผู้ประกอบการรับติดตั้งระบบก๊าซที่จะสามารถอยู่รอดได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในการติดตั้งที่สูง ซึ่งได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยในการติดตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และจากผู้เคยใช้บริการ รวมไปถึงจะต้องมีบริการหลังการขายที่ดี และมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่สูง

อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง หากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายภายในประเทศขยับขึ้นไปเกินกว่าลิตรละ 35 บาท ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว ขณะที่ราคาก๊าซยังคงขยับสูงขึ้นไม่มากนัก จนส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายภายในประเทศและราคาก๊าซเพิ่มขึ้นมากกว่าลิตรละ 20 บาท ธุรกิจติดตั้งก๊าซในรถยนต์ก็อาจจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งได้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน