Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 สิงหาคม 2552

อุตสาหกรรม

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: แนวโน้มขยายตัวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2609)

คะแนนเฉลี่ย

แม้ว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2552 จะหดตัวสูงร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก แต่คาดว่าแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอาจกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในช่วงปลายไตรมาส 3/2552 ถึงต้นไตรมาส 4/2552 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผลของสินค้าคงคลัง การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างประเทศ และผลของฐานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนที่อยู่ในระดับต่ำ

โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังอาจขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 8 ถึงหดตัวเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3 ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยประเภทของผลิตภัณฑ์ที่น่าจะฟื้นตัวได้เร็ว ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเน็ตบุ๊กและการเติบโตของอุปสงค์ต่อสินค้าที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภททั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น MP3 กล้องดิจิตอล โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น/บันทึกดีวีดี เป็นต้น

นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้า และวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบอาจขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ 2-5 ขณะที่กลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าอาจขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ 5-10 สำหรับตลาดที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ก่อน ได้แก่ จีน กลุ่มประเทศแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีกว่าในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของการส่งออกโดยภาพรวมยังต้องอาศัยการฟื้นตัวของตลาดหลักในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อย่างเช่น สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ด้วย ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนี้อาจยังมีความไม่แน่นอนหากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อยๆ หมดลง ในขณะที่ปัญหาการว่างงานยังคงเป็นปัจจัยกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค

โดยภาพรวมมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2552 อาจติดลบอยู่ในช่วงร้อยละ 10-15 (มูลค่า 27,992-26,437 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยสินค้าส่งออกสำคัญ คือ กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ) ในปีนี้มีแนวโน้มหดตัวในช่วงร้อยละ 8-11 ขณะที่กลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าอาจหดตัวในช่วงร้อยละ 10-15 ทั้งนี้ ในระยะยาว เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไทยเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนโลก การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของการส่งออกจึงขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การบริโภค การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทข้ามชาติเป็นหลัก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม