Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 เมษายน 2554

พลังงาน

น้ำมันราคาแพง : ปัจจัยหนุนกระตุ้นผู้ใช้รถ...ปรับเปลี่ยนใช้ก๊าซLPG-NGV (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3097)

คะแนนเฉลี่ย

ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2554 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยิ่งมีปัจจัยจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ตลอดจนถึงแอฟริกาเหนือ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก จึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศ ได้ขยับขึ้นไปสูงมากกว่า 40 บาทต่อลิตร(น้ำมันเบนซิน91 และ95) หรือ 36-39 บาทสำหรับแก๊สโซฮอล์91และ95 ส่วนน้ำมันดีเซลถูกตรึงไว้ไม่เกิน 30 บาท แต่ก็เป็นระดับที่สูง ส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ ทั้งส่วนบุคคล และรถยนต์รับจ้าง ทั้งแท๊กซี่และรถสามล้อเครื่อง หันมานิยมปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันเบนซินและดีเซล มาเป็นใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซLPG และ NGV (หรือ CNG) กันเป็นจำนวนมาก โดยปี 2553 ที่ผ่านมา มีจำนวนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ LPG และNGV สะสมจำนวน 855,285 คัน คาดว่าจำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซสะสมจนถึงสิ้นปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน