Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 สิงหาคม 2555

อุตสาหกรรม

[AEC Plus] ธุรกิจเบียร์ไทย : มองหาโอกาสขยายการลงทุน....มุ่งสู่ตลาดอาเซียน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3329)

แม้ว่าตลาดเบียร์ในประเทศปี 2555 จะมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ มีหลายปัจจัยที่กระตุ้นตลาดเบียร์ในประเทศ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชากร และการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น ฟุตบอลยูโร 2012 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าปริมาณจำหน่ายเบียร์ในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 2,000 ล้านลิตร หรือขยายตัวร้อยละ 14.5 (YoY) และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 125,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 4.2 (YoY) แต่หากพิจารณาถึงยอดขายย้อนหลังในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่าการขยายตัวของปริมาณจำหน่ายเบียร์ในประเทศมีอัตราที่ไม่สูงมาก รวมทั้งการแข่งขันในประเทศมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และมุ่งเป้าขยายตลาดไปยังกลุ่มเบียร์ในระดับอีโคโนมีมากขึ้น ประกอบกับความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการเบียร์ไทยจำเป็นต้องหาช่องทางขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งทางด้านของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขยายตัวของจำนวนประชากร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคเบียร์ต่อหัวที่ยังคงเติบโตในอัตราสูงที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก โดยมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 4-8 ต่อปี ขณะที่ตลาดในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มบริโภคลดลง ส่งผลให้ตลาดเบียร์อาเซียนมีแนวโน้มขยายความต้องการมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ทิศทางการขยายตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มขยายฐานทั้งทางด้านการส่งออกสินค้า และการมุ่งเข้าสู่การลงทุนในรูปแบบของทั้งการหาพันธมิตรทางการค้า และการเข้าไปตั้งฐานการผลิต รวมถึงการเข้าไปควบรวมและซื้อกิจการ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเบียร์ไทย เพื่อที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคในอนาคต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม