Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กุมภาพันธ์ 2556

ท่องเที่ยว

ปี’56 ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ…คึกคัก : คาดรายได้จากต่างชาติสะพัด 3.48 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2327)

กรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของไทยแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ จึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แม้ในปี 2554 ที่เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นในช่วงปลายปี แต่ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไม่มากนัก ทำให้โดยรวมตลอดทั้งปี 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 14.9 ล้านคนเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 31.1 จากปีก่อนหน้า ขณะที่ในปี 2555 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีทองของการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เนื่องจากมีหลายปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุน อาทิ ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ที่กลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อปราศจากภัยจากการชุมนุมทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากตลาดท่องเที่ยวสำคัญของไทยมายังกรุงเทพฯ ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองในเดือนตุลาคม 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นอกจากนี้ มนต์เสน่ห์ที่ทำให้กรุงเทพฯเมืองหลวงของไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถยืนยันได้จากหลายรางวัลที่กรุงเทพฯได้รับในปี 2555 จากการจัดอันดับและคัดเลือกของบรรดานิตยสารและเว็บไซต์ท่องเที่ยวสำคัญๆระดับโลก
ด้วยปัจจัยหนุนสำคัญดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2556 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังกรุงเทพฯ ประมาณ 19.20 ล้านคน เติบโตร้อยละ 11.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ 17.25 ล้านคน เติบโตร้อยละ 15.8 จากปีก่อนหน้า
ขณะที่ในปี 2556 การใช้จ่ายระหว่างที่พำนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯของนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าว มีแนวโน้มก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวสะพัดในกรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ 3.48 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปี 2555 ที่มีมูลค่าประมาณ 3.16 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากปี 2554 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี การที่จะทำให้เมืองกรุงเทพฯ ยังคงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสำคัญที่จะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไปนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ จะต้องร่วมมือกันใช้มาตรการที่เข้มงวดกวดขัน ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องดำเนินการในทุกพื้นที่ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทยในคงอยู่ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว