Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มกราคม 2557

ท่องเที่ยว

ชัตดาวน์กทม....สู่พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ : กระทบท่องเที่ยวปี’57...คาดสูญรายได้ต่างชาติ 2-5 หมื่นล้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2455)

แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจะยังมีแนวโน้มเติบโตได้ จากปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญการท่องเที่ยวไทยในปี 2557 ได้แก่ (1) แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายหลักที่ยังคงมีทิศทางขยายตัวเป็นบวก โดยเฉพาะจีน (ซึ่งทางการจีนเริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดของระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านการท่องเที่ยว) และหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป (2) การขยายเส้นทางบินตรงโดยเฉพาะของสายการบินต้นทุนต่ำ ไปยังเมืองท่องเที่ยวหลักและรองในไทย รองรับการขยายตัวของตลาด
การเดินทางท่องเที่ยวอิสระ และกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างประหยัด (3) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 น่าจะยิ่งช่วยให้ผู้คนจากนานาประเทศเดินทางไปมาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทั้งเพื่อติดต่อการค้าการลงทุน หรือท่องเที่ยวพักผ่อน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่การชุมนุมยกระดับเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ซึ่งนำไปสู่การประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 นั้น คาดว่าจะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวอาจขยายตัวต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ภายใต้สถานการณ์ปกติ ที่คำนึงถึงผลกระทบของกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร์จีนเข้าไปแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 29 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปี 2556 และมีแนวโน้มก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินภาพผลกระทบของสถานการณ์การเมือง ต่อแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี 2557 โดยพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เหตุการณ์ชุมนุมฯ สามารถคลี่คลายลงสู่ภาวะปกติได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2557 : คาดต่างชาติเที่ยวไทย 28.5 ล้านคน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัด 1.38 ล้านล้านบาท
กรณีที่ 2 เหตุการณ์ชุมนุมฯ ยืดเยื้อไปในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 : คาดต่างชาติเที่ยวไทย 28.0 ล้านคน และสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัด 1.35 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ หน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในฐานะเจ้าของประเทศ ควรหันมาประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ ในอันที่จะคลี่คลายวิกฤตการเมืองของประเทศในปัจจุบัน ให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศไทยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียโอกาสอันมีค่า ด้วยการใช้ความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่เพิ่มพูนรายได้ท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว