Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กรกฎาคม 2560

อุตสาหกรรม

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ปี’60 โตร้อยละ 8.3 พลิกเป็นบวกในรอบ 2 ปี... HDD และ IC เป็นแรงหนุนสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2858)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบสองปี โดยคาดว่า การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะมีมูลค่า 34,67035,370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.29.4 (ค่ากลาง 8.3) จากปี 2559 ที่หดตัวราวร้อยละ 0.8 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกของไทย เนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักมาจากการเติบโตของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ วงจรรวม และสมาร์ทโฟน ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 56 ของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยทั้งหมด

ทั้งนี้ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทยจะฟื้นตัวดีขึ้น อันเนื่องมาจากวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากอายุการใช้งานในตลาดโลก ขณะที่การเติบโตของการส่งออกวงจรรวมของไทยได้รับแรงหนุนจากเทรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนการส่งออกสมาร์ทโฟนของไทยได้รับแรงผลักดันมาจากการที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนและญี่ปุ่น เพื่อมาตั้งโรงงานสำหรับการผลิตและส่งออกสมาร์ทโฟนในประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ที่ผ่านมา และเริ่มการผลิตอย่างจริงจังในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 จึงทำให้มูลค่าการส่งออกสมาร์ทโฟนของไทยมีการขยายตัวที่โดดเด่น

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การขยายตัวของการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนชั่วคราว ในขณะที่การส่งออกสมาร์ทโฟนน่าจะขยายตัวได้ในวงจำกัดในระยะข้างหน้าอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดสมาร์ทโฟนโลก จึงคาดว่า ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยประเมินว่าน่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 36,07036,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบราวร้อยละ 3.05.1 จากปี 2560

Keyword: ส่งออก, อิเล็กทรอนิกส์, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, วงจรรวม, สมาร์ทโฟน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม