Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มีนาคม 2548

พลังงาน

ขึ้นราคาดีเซล 3 บาท/ลิตร : แก้ปัญหา…การใช้น้ำมันที่บิดเบือน

คะแนนเฉลี่ย

ในที่สุดรัฐบาลก็ตัดสินใจประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลรวดเดียว 3 บาท/ลิตร ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ให้การชดเชยมาอย่างยาวนานถึงกว่า 15 เดือน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากลิตรละ15.19บาทขึ้นไปเป็นลิตรละ 18.19 บาททันทีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป การปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ทางการได้ตรึงราคามาตั้งแต่วันที่10 มกราคม 2548 และได้ขยับเพดานราคาไปครั้งหนึ่งแล้วลิตรละ 60 สตางค์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่รัฐเข้าไปแบกรับภาระอยู่ถึงเกือบ 77,000 ล้านบาทในขณะนี้ โดยในปัจจุบันรัฐบาลชดเชยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ถึงลิตรละ 6.62 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินรัฐได้ปล่อยลอยตัวแล้วตั้งแต่วันที่ 20ตุลาคม2547 อย่างไรก็ตามแม้การปรับราคาดีเซลขึ้นไปครั้งเดียวถึงลิตรละ 3 บาทดังกล่าว ก็ยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงตามราคาตลาดโลก แต่เป็นราคาที่รัฐยังให้การชดเชยอยู่อีกถึงลิตรละ 3.62 บาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่าการตรึงราคาน้ำมันในช่วงกว่า 15 เดือนที่ผ่านมามีผลต่อการก่อปัญหาการใช้น้ำมันดีเซลที่บิดเบือนไปอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้ดีเซลในปี 2547(รัฐตรึงราคาดีเซลมาตั้งแต่ 10 มกราคม 2547)เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 47.1จากระดับเพียง44.6ของการใช้น้ำมันรวมทุกประเภทในปี2544 ในขณะที่การใช้น้ำมันประเภทอื่นส่วนใหญ่มีสัดส่วนที่ลดลง แม้แต่น้ำมันเบนซินที่รัฐตรึงราคาพร้อมๆกับการตรึงดีเซลและได้ปล่อยลอยตัวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547ที่ผ่านมานั้น ก็มีสัดส่วนการใช้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากระดับร้อยละ20.1ของการใช้น้ำมันรวมในปี2544 ก็ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ18.4ในปี2547 ส่วนการใช้น้ำมันประเภทอื่นๆ เช่น น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันก๊าดและแก๊สหุงต้ม ต่างก็มีสัดส่วนการใช้ที่ลดลงมาทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน