Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มกราคม 2550

ท่องเที่ยว

ระเบิดกรุงเทพฯ : คาดกทม.สูญรายได้จากต่างชาติในไตรมาสแรก 8,000 ล้านบาท (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1924)

กรุงเทพฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย จากการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า ในปี 2548 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 12.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2547 และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมีมูลค่า 165,946 ล้านบาท
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของกรุงเทพฯมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องมาในปี 2549 ทั้งนี้ด้วยแรงเกื้อหนุนสำคัญจากการจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีการแพร่ภาพงานพระราชพิธีไปทั่วโลก และการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญตลอดทั้งปี 2549 โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ในปี 2549 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้นประมาณ 13.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
สำหรับในปี 2550 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของกรุงเทพฯยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญ ดังนี้
การที่กรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับ 3 ของโลกจาก ทราเวิล แอนด์ เลย์เชอร์ แมกกาซีน ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดทั้งปี 2550
การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี 2549 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้นประมาณ 15.0 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวสะพัดในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 คนและมีผู้บาดเจ็บ 36 คน ในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และญี่ปุ่น ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนของตนระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกรุงเทพฯหากไม่มีความจำเป็น เมื่อประกอบกับรัฐบาลได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพฯ โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆซึ่งบั่นทอนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า หากรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายลงสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วแล้ว การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบระยะสั้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 จากการถดถอยของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้
ตลาดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก คือ ตลาดท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยที่มากระทบค่อนข้างสูง ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และมาเลเซีย
ตลาดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบปานกลาง คือ นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ทางการประกาศเตือน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอังกฤษ
ตลาดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย คือ นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เหลือ
จากผลกระทบดังกล่าวทำให้คาดว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าเกิดเหตุระเบิดประมาณร้อยละ 17 หรือลดลงประมาณเกือบ 6 แสนคน ส่งผลให้กรุงเทพฯสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนควรเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เป็นจริงแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทยให้กลับมาโดยเร็ว ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 3 ไตรมาสที่เหลือของปี 2550 เพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงไตรมาสแรกได้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายเดิม และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กรุงเทพฯได้ 220,000 ล้านบาท
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกชุมชนไม่เฉพาะในช่วงเทศกาล ขณะที่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างประสานความร่วมมือกับทางการ โดยมีประชาชนทั่วไปช่วยกันสอดส่องดูแล และรายงานเจ้าหน้าที่หากเกิดสิ่งปกติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนของประชาชนคนไทยเอง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว