Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 กันยายน 2563

การค้า

คุมเข้มพรมแดนเมียนมากระทบค้าชายแดนระยะสั้น แต่ COVID-19 ทำให้การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาปี 2563 ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3138)

คะแนนเฉลี่ย

​​             สถานการณ์การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเมียนมามีอุปสรรคอีกครั้ง ตามประกาศทางการเมียนมาล่าสุดที่กำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยที่จะข้ามพรมแดนไปเมียนมาบริเวณด่านแม่สาย จ.เชียงราย ต้องเปลี่ยนคนขับเป็นชาวเมียนมาก่อนเข้าไปส่งสินค้าในท่าขี้เหล็ก นอกจากนี้ ยังกำหนดให้รถป้ายทะเบียนไทยทุกประเภทเข้าไปใน จ.ท่าขี้เหล็ก ได้เพียงวันละ 6 คัน รถดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของเมียนมา และต้องทำตามกฎข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางรัฐบาลรัฐฉานที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรการนี้จะมีผลกระทบทางตรงต่อการค้าชายแดนของไทยไปเมียนมาบริเวณด่านแม่สาย จ.เชียงราย ที่มีมูลค่าการส่งออก 6,549 ล้านบาท (ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563)สิ่งที่ตามมาคือทำให้ปริมาณสินค้าที่ส่งไปเมียนมาลดน้อยลงจากระดับปกติและอาจไม่เพียงพอต่อการบริโภค

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เชื่อว่า ด้วยความจำเป็นของการค้าขายชายแดนระหว่างกัน ถ้าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายดีขึ้นเป็นลำดับ มาตรการที่คุมเข้มบริเวณพรมแดนที่ด่านแม่สาย จ.เชียงราย น่าจะทยอยผ่อนปรนลงได้ โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการอนุญาตให้เพิ่มจำนวนรถที่ผ่านเข้าเมียนมา ซึ่งรถดังกล่าวก็ต้องผ่านการรับรองจากทางการเมียนมา แต่น่าจะยังต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถเป็นชาวเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ดี การส่งสินค้าไทยผ่านด่านแม่สาย จ.เชียงราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 13 ของมูลค่าการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปเมียนมาทั้งหมดเท่านั้น อีกทั้งสินค้าไทยที่ผ่านช่องทางนี้เป็นสินค้าจำเป็นจึงไม่น่าจะกระทบการส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาอย่างมีนัยสำคัญ

             อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาก็เผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหา COVID-19 มาระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกหดตัวร้อยละ 14.2 (YoY) มีมูลค่าเหลือ 51,400 ล้านบาท โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาปีนี้คงมีภาพที่ไม่สดใสนักจากผลทางเศรษฐกิจเมียนมาเป็นหลักทำให้การส่งออกผ่านชายแดนไทยไปเมียนมาคงหดตัวลึกในระดับเลขสองหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวเพียงร้อยละ 6.2) และทำให้ปี 2563 เป็นปีที่การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมามีมูลค่าต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือ ถ้าหากมีความจำเป็นที่ทางการของทั้งสองประเทศต้องใช้มาตรการคุมเข้มบริเวณพรมแดนอื่นๆ โดยเฉพาะด่านแม่สอด จ.ตาก และด่านศุลกากรระนอง จ.ระนอง ก็อาจฉุดให้การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาหดตัวมากขึ้นอีก  


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ