Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 พฤศจิกายน 2550

เศรษฐกิจไทย

ดาวเรือง : รับอานิสงส์ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง’50 …เม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2079)

คะแนนเฉลี่ย
ฤดูกาลเลือกตั้งเวียนมาถึงทำให้เกิดอาชีพสร้างรายได้หลากหลาย และอาชีพหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์ก่อให้เกิดรายได้จากการเลือกตั้ง คือ อาชีพร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรือง สาเหตุที่ดอกดาวเรืองเป็นที่นิยมมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นนั้น สันนิษฐานกันว่าเนื่องมาจากสีสันที่สดใสของดอกดาวเรือง ไม่เหี่ยวเฉาง่าย อีกทั้งชื่อของดอกไม้ก็มีความหมายไปในทางที่ดี เมื่อคล้องคอแล้วก็จะได้เจริญรุ่งเรืองไปตามชื่อของดอกไม้ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2550 นี้จะเพิ่มเม็ดเงินสะพัดให้กับธุรกิจร้อยมาลัยดอกดาวเรืองประมาณ 30 ล้านบาท ทั้งนี้คำนวณจากจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความต้องการพวงมาลัยดอกดาวเรือง ดังนั้นเท่ากับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับดอกดาวเรือง ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและร้านจำหน่ายมาลัยดอกไม้สดต่างได้รับอานิสงส์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากราคาดอกดาวเรืองปรับสูงขึ้น และความต้องการพวงมาลัยดอกดาวเรืองมีเพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมความต้องการดอกดาวเรืองจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ตรุษจีน เทศกาลไหว้บูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดู เป็นต้น
นอกจากนี้ปัจจุบันนอกจากดาวเรืองจะจัดเป็นไม้ตัดดอกเศรษฐกิจแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้น ดาวเรืองจึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เนื่องจากเป็นพืชที่ลงทุนต่ำให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมทั้งการเก็บผลผลิตไม่ต้องพิถีพิถันไม่ให้ดอกช้ำเหมือนกับการเก็บเพื่อป้อนตลาดไม้ตัดดอก นอกจากนี้ยังมีลู่ทางในการลงทุนเปิดโรงงานสกัดสารแซนโทฟิลล์จากดาวเรืองในประเทศไทยในอนาคตเพื่อที่จะได้ไม่ต้องส่งออกดอกแห้งไปยังต่างประเทศ และนำเข้าสารเคมีที่สกัดได้มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกต่อหนึ่ง ดังนั้นดาวเรืองจึงเป็นทั้งไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ และยังจะเป็นไม้ตัดดอกที่ปลูกเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในอนาคตอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย