Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 สิงหาคม 2552

เศรษฐกิจไทย

เทศกาลวันแม่ปี 2552 : เม็ดเงินสะพัดในหลากธุรกิจ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2591)

คะแนนเฉลี่ย

ในช่วงวันแม่ของทุกปี นับว่าเป็นช่วงที่บรรดาผู้ประกอบการต่างหันมาจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งเป็นการจับกระแสเพื่อสร้างยอดจำหน่าย โดยหลากหลายกิจกรรมในช่วงวันแม่นั้นก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในหลากหลายธุรกิจ นอกจากนี้ การจับจ่ายเพื่อซื้อของขวัญพิเศษให้กับแม่ก็ทำให้หลากหลายธุรกิจได้รับอานิสงส์ ดังจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้ประกอบการต่างใช้กระแสวันแม่จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายด้วย

ในปี 2552 วันแม่ตรงกับวันพุธ ทำให้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ ส่งผลให้การกระตุ้นยอดจำหน่ายของบรรดากิจการต่างๆที่ได้รับอานิสงส์นั้นไม่เท่ากับการที่เป็นวันหยุดยาวเช่นเดียวกับในปี 2550 ที่วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ และวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดชดเชย โดยคาดว่ายอดจำหน่ายในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับในปี 2551 ซึ่งวันแม่ตรงกับวันอังคาร และไม่ได้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาที่จะดึงยอดเม็ดเงินสะพัดให้ลดลงในปี 2552 คือ การที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ทำให้บรรดาลูกๆกังวลทำให้อาจจะหลีกเลี่ยงในบางกิจกรรม โดยเฉพาะการไปรวมตัวในที่ชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสในการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ ยังต้องกังวลในเรื่องผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นมากเทียบกับช่วงต้นปี 2552 อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก็เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อยอดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพในปีนี้

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่ากิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2552 นี้ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 6,325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเทศกาลวันแม่ปี 2551 แล้วเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7-8 โดยเกือบร้อยละ 90 หรือ 5,500 ล้านบาท(คืดเม็ดเงินสะพัดช่วง 5 วัน คือ 8-9 สิงหาคม 12 สิงหาคม และ 15-16 สิงหาคม) เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งถ้าหากรวมเฉพาะเม็ดเงินสะพัดในกิจกรรมที่ได้รับอานิสงส์ในเทศกาลวันแม่ปีนี้เท่ากับ 825 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5-6

โดยประเมินว่าในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2552 นี้จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 1.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8 ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในหลากธุรกิจที่เกี่ยวข้องประมาณ 5,500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมากระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนเม็ดเงินสะพัดในหลากธุรกิจในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2552 ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์ในช่วงเทศกาลวันแม่ โดยเฉพาะการพาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านทำให้เม็ดเงินสะพัดในธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในช่วงเทศกาลวันแม่เพิ่มขึ้น 545 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-6 จากปีก่อนหน้า ร้านจำหน่ายดอกไม้สดมียอดจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แม้ว่าราคาดอกมะลิจะสูงขึ้น แต่ลูกค้ายังคงต้องการซื้อพวงมาลัยดอกมะลิที่เป็นสัญญลักษณ์ของวันแม่ สำหรับยอดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพจะเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีนี้ปัจจัยเกื้อหนุนยอดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพในวันแม่คือ ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 น่าจะกระตุ้นให้ยอดจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพในช่วงเทศกาลวันแม่เพิ่มขึ้นกว่าในปีที๋ผ่านมา

นอกจากนี้ เป็นเม็ดเงินสะพัดในหลากธุรกิจที่เกาะกระแสวันแม่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะบรรดาร้านจำหน่ายของขวัญของชำร่วย ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่หันมาเจาะขยายเครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลวันแม่ เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย