Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 ตุลาคม 2559

เศรษฐกิจไทย

หนี้ครัวเรือนไตรมาส 2/2559 ชะลอต่อเนื่อง...คาดสิ้นปีอยู่ในกรอบ 81.0 – 82.0% ต่อจีดีพี (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3641)

คะแนนเฉลี่ย

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีลดลง 2 ไตรมาสติดต่อกัน มาที่ระดับ 81.3% ต่อจีดีพีในไตรมาส 2/2559 (จากระดับ 81.5% ต่อจีดีพีในไตรมาส 1/2559) สะท้อนว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลายประเภทเผชิญข้อจำกัดในการเติบโต ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยการชำระคืนจากโครงการรถยนต์คันแรก ส่วนสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ถูกกดดันจากการชะลอเบิกใช้ของครัวเรือนเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัว ผนวกกับการใช้นโยบายเครดิตที่ระมัดระวังมากขึ้นของธนาคารพาณิชย์เพื่อดูแลประเด็นคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งกดดันการเติบโตของหนี้ครัวเรือนในภาพรวม อย่างไรก็ดี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ของครัวเรือนเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่สิ้นสุดลงในไตรมาสนี้ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งส่งผลให้ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยระดับหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้น 1.08 แสนล้านบาทจากไตรมาสก่อน แตะระดับ 11.24 ล้านล้านบาท หรือเติบโตราว 4.3% YoY ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัว 4.7% YoY ในไตรมาส 1/2559

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิยามของหนี้ครัวเรือน โดยรวมหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และตัดหนี้ที่ครัวเรือนก่อขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินธุรกิจออกจากการคำนวณ น่าจะทำให้สัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีปรับลดลงมาที่ 75.0% ต่อจีดีพี ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงตามนิยามดังกล่าวไม่ได้ทำให้ครัวเรือนมีภาระหนี้ลดลง ซึ่งเท่ากับว่าหนี้ครัวเรือนที่สูงจะยังเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายของครัวเรือนต่อไป

ทั้งนี้ ข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้เดิม ยังอาจมีผลทำให้ครัวเรือนชะลอการก่อหนี้เพิ่ม ซึ่งเมื่อประกอบกับการระมัดระวังนโยบายเครดิตของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี คงทำให้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนในปีนี้เติบโตชะลอลงมาที่กรอบ 3.5 – 4.0% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่เติบโต 5.2% ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับประมาณการสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีในปี 2559 ลงมาที่กรอบ 81.0 – 82.0% ต่อจีดีพี จากกรอบคาดการณ์เดิมที่ 81.5 – 82.5% ต่อจีดีพี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย