Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กรกฎาคม 2549

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2550 : ชะลอตัว ต่อเนื่องจากปี 2549

คะแนนเฉลี่ย
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2549 ได้บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการลงทุนของภาคเอกชน อันเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยลบต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 เดือนแรกดังกล่าวยังคงได้รับแรงหนุนจากการส่งออกและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว รวมทั้งจากการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนหน้า (ที่เศรษฐกิจไทยถูกกระทบโดยเหตุธรณีพิบัติภัยและปัญหาภัยแล้ง) ซึ่งช่วยประคับประคองอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2549 ไว้ได้ แต่สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2549 นั้น คาดว่า สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ประกอบกับภาวะความผันผวนของราคาน้ำมัน อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาทางการคลังของรัฐบาลดังกล่าว อาจจะยังคงมีผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจไทยไปจนถึงปี 2550 ซึ่งเป็นเหตุให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าลง โดยมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :-

  • ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2549 ที่ผ่านมานั้น แรงหนุนหลักของเศรษฐกิจไทยมาจากการส่งออก มากกว่าการใช้จ่ายในประเทศ ในขณะที่การลงทุนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม จากการที่การขยายตัวของการส่งออกดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 ทำให้แนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2549 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3/2549 อาจจะต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบกับฐานที่สูง ซึ่งอาจจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี 2549 ชะลอตัวลงจากในช่วงครึ่งปีแรกได้ นอกจากนี้ ปัจจัยลบต่าง ๆ ที่รุมเร้าเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ย น่าจะยังคงส่งผลกดดันต่อภาวะการใช้โดยรวม ซึ่งทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0-3.5 ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ เมื่อเทียบกับประมาณร้อยละ 5.0-5.5 ในช่วงครึ่งปีแรก โดยอัตราการขยายตัวตลอดทั้งปี 2549 จะอยู่ที่ร้อยละ 4.0-4.5 ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการนำเข้าน่าจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นกว่าในช่วงครึ่งแรกของปี ในขณะที่การส่งออกอาจจะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง แต่ก็คาดว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอาจจะยังคงสามารถเกินดุลได้เล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จากฐานะการเกินดุลบริการฯ


  • สำหรับแนวโน้มในปี 2550 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ จะยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือไปจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างเช่นสหรัฐฯ ทั้งนี้ นอกจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนแล้ว ก็ยังจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและฐานะการคลังของภาครัฐด้วย ซึ่งทำให้การลงทุนรวมของประเทศอาจจะยังคงไม่สามารถขยายตัวดีขึ้นจากปี 2549 ได้ โดยคาดว่าอาจจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2-3.5 ลดลงจากร้อยละ 4.2 ในปี 2549 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากที่เฟดเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็คงจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
  • ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าในปี 2549 แต่ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ยังคงถูกกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการชะลอตัวของการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจหลักของโลกในปี 2550 ดังกล่าว ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจจะมีอัตราการขยายตัวในปี 2550 ประมาณร้อยละ 3.5-4.5 ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.0-5.0 และต่ำกว่าประมาณการอัตราการขยายตัวในปี 2549 ที่ร้อยละ 4.0-4.5

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย