Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 ธันวาคม 2549

เศรษฐกิจไทย

เทศกาลปีใหม่ 2550 : คนกรุงฯใช้จ่าย...เม็ดเงินสะพัด 2 หมื่นล้านบาท (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1921)

คะแนนเฉลี่ย
หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญๆมาตลอดทั้งปี 2549 หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนต่างจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯซึ่งมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนโดยศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งร่วมกับพันธมิตรจัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ส่งผลกระตุ้นบรรยากาศงานเทศกาลปีใหม่ที่ดูจะเงียบเหงาในช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับคึกคักขึ้นมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2549
สำหรับกรุงเทพฯซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูงนั้น บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการฉลองปีใหม่ 2550 และการใช้เวลาช่วงวันหยุดปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ ในลักษณะการสำรวจเชิงคุณภาพระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2549 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 765 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯและผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ในทุกสาขาอาชีพหลัก และทุกระดับรายได้ จากการสำรวจพบว่าคนกรุงเทพฯมีแนวโน้มใช้จ่ายในกิจกรรมสำคัญๆช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ดังนี้
- คนกรุงฯเลี้ยงสังสรรค์ ทำบุญฯ และอวยพรผู้ใหญ่ : ใช้จ่ายสะพัด 9,500 ล้านบาท
จากการสำรวจพบว่า กิจกรรมสำคัญๆในเทศกาลปีใหม่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากอันดับ 1 คือ การร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รองลงมา คือ การทำบุญตักบาตรปีใหม่ และการนำของขวัญไปอวยพรญาติและผู้ใหญ่ที่นับถือ การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆในเทศกาลปีใหม่ดังกล่าวของมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,500 ล้านบาท
- คนกรุงฯพักผ่อนอยู่ในกรุงเทพฯ :ใช้จ่ายในกิจกรรมนอกบ้าน 2,500 ล้านบาท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 58.3 วางแผนจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดปีใหม่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ในจำนวนนี้เกือบร้อยละ 40 เลือกที่จะพักผ่อนอยู่กับบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เหลือวางแผนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน ได้แก่ การเดินซื้อสินค้าของใช้ตามห้างฯ รับประทานอาหารนอกบ้าน ชมภาพยนตร์ เที่ยวตามสวนสนุกกลางแจ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพฯ เป็นต้น การทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่ของคนกรุงเทพฯมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 ล้านบาท
- คนกรุงฯกลับบ้านเยี่ยมญาติ : สร้างเม็ดเงินสะพัด 2,000 ล้านบาท
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.4 วางแผนจะเดินทางกลับบ้านหรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย การใช้จ่ายเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัดมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าของฝากญาติพี่น้องในต่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- คนกรุงฯเที่ยวต่างจังหวัด : เม็ดเงินสะพัด 4,000 ล้านบาท
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 9.8 วางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวค้างคืนในต่างจังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 รองลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งตะวันออกและฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ พัทยา ชะอำ และหัวหิน และแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย อุบลราชธานี และมุกดาหาร
นอกจากนี้ ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 3.8 วางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน สำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ คือ แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งตะวันออก ได้แก่ พัทยา และบางแสน แหล่งท่องเที่ยวในภาคกลาง ได้แก่ อยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
การเดินทางท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ของคนกรุงเทพฯโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท
- คนกรุงฯเที่ยวต่างประเทศ : เม็ดเงินไหลออกนอกประเทศ 2,000 ล้านบาท
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 0.7 วางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปีใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 15 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ สำหรับการใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปีใหม่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย