Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 มกราคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ประชุมเฟดรอบแรกปี 2562 คาดคงอัตราดอกเบี้ย... ขณะที่เฟดคงจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง ตามพัฒนาการของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3783)

           เฟดน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25-2.50% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งนี้ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ คงต้องยอมรับว่าพัฒนาการความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส 1/2562 ที่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่กดดันให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงค่อนข้างเร็ว ตลอดจน ความไม่แน่นอนในการเจรจา Brexit ที่ยังมีความเสี่ยงที่ทั้งอังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (no deal) อาจเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในอังกฤษและยูโรโซนอย่างยิ่ง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐได้ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เฟดคงจะเพิ่มความระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะข้างหน้ามากขึ้น แม้ว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยรวมจะยังบ่งชี้ภาพการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็ตาม

​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ