Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 มีนาคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ข้อมูลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มชะลอลง หนุนให้เฟดส่งสัญญาณปรับลดคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือเพียง 1 ครั้งในปี 2562 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3792)

​             ศูนย์วิจัยกกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.25-2.50% ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สถานการณ์ความเสี่ยงจากภายนอกประเทศที่อยู่ในระดับสูง ตลอดจนการชะลอลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ชะลอลง ส่งผลให้เฟดจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 ครั้งในปีนี้ ซึ่งหมายถึงการทิ้งจังหวะเวลายาวขึ้นในการคงอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของข้อมูลภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่ในส่วนของการปรับลดขนาดงบดุล เฟดน่าจะยังคงดำเนินการปรับลดขนาดงบดุลที่ระดับ 50 พันล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือนไปอีกระยะ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงิน (policy space) ไว้เพื่อรองรับวัฏจักรเศรษฐกิจที่อาจชะลอลงในระยะข้างหน้า ท่ามกลางเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงขยายตัวได้ดีกว่าระดับศักยภาพในระยะยาวในปีนี้

                สำหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย การส่งสัญญาณชะลอความเข้มงวดในการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดจะไม่เป็นปัจจัยหนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ มากนัก เนื่องจากตลาดรับรู้ประเด็นดังกล่าวไปบางส่วนแล้ว มองไปข้างหน้า การเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ฯ ยังมีทิศทางผันผวนจากปัจจัยการเมืองในประเทศสหรัฐฯ ตลอดจน เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ตลอดจน ประเด็น Brexit ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาค รวมทั้งเงินบาทมีความผันผวนตามไปด้วย

​​​

เศรษฐกิจต่างประเทศ