Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 เมษายน 2564

Econ Digest

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น หนุนส่งออกไทยไตรมาส 1/2564 โต 2.27% คาด...ทั้งปีโต 7.0%

คะแนนเฉลี่ย

​      การส่งออกของไทยในเดือนมี.ค.64 เมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัยออก ขยายตัวได้ถึง 8.47% YoY สอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกในภูมิภาคที่เติบโตดี ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีกว่าคาดการณ์ การเติบโตที่แข็งแกร่งของตัวเลขส่งออกในเดือนมี.ค.ช่วยหนุนให้ในไตรมาส 1/2564 การส่งออกของไทยพลิกกลับมาโตที่ 2.27% YoY

      การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฉีดวัคซีนในบางประเทศที่มีความคืบหน้ามาก ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจบางประเทศมีแนวโน้มดีกว่าคาดซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อตัวเลขส่งออกของไทย โดยเดือนมี.ค. การส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวอย่างมากอยู่ที่ 32% ด้านตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ส่วนญี่ปุ่นก็ขยายตัวดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ขณะที่การส่งออกไปในตลาดโซนเอเชียฟื้นตัวดี นำโดยการส่งออกไปมาเลเซียที่ขยายตัวถึง 70.6% และจีนที่ขยายตัวต่อเนื่องที่ 35.4% รวมถึงการส่งออกไปประเทศใน CLMV สามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ 2.0%

      ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อการส่งออกปี 2564 โดยปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7.0% จาก 4.5% ปัจจัยหนุนหลักยังคงเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าสำคัญที่เร็วกว่าคาดการณ์ ประกอบกับมีการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า และเมื่อมองไปในระยะข้างหน้าอัตราการฉีดวัคซีนที่เร็วกว่าคาดในประเทศพัฒนาแล้ว นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีออกมาต่อเนื่องรวมถึงนโยบายการเงินยังมีแนวโน้มผ่อนคลายจะยังคงส่งผลบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกไทยจะยังมีทิศทางเติบโตได้ดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงอีกหลายปัจจัย เช่น การระบาดของ โควิด-19 ในบางประเทศที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลและความเชื่อมั่นของวัคซีน รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนตู้สินค้า และค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest