Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 เมษายน 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท (26 เม.ย. 64)

คะแนนเฉลี่ย

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 31.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศระลอกสาม ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในช่วงท้ายๆ สัปดาห์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลต่อข้อเสนอแผนการปรับขึ้นภาษีของ ปธน. โจ ไบเดน ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด
สัปดาห์ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย. 2564 KBank คาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 31.20-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม Fed และ BoJ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/64 ของสหรัฐฯและยูโรโซน รวมถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศและทั่วโลก 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest