Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ไตรมาส 2 ส่งสัญญาณชะลอตัว คาดทั้งปี 2564 โต 8.0-8.5%

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2/2564 โต 7.9% (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องแต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานประสบปัญหาคอขวด และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกวางตุ้งทำให้เกิดวิกฤตการขนส่ง อีกทั้ง ภาคบริการที่เกี่ยวกับการบริโภคเอกชนเริ่มส่งสัญญาณน่ากังวล โดยอาจมีการประกาศปิดเมืองหากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในกวางตุ้งที่เกิดจากสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคบริการมากกว่าภาคการผลิต ตลอดจนมาตรการกีดกันการค้าของชาติตะวันตกที่อาจออกมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงเติบโตก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมเติบโตในอัตราต่ำกว่า ยอดการส่งออกรวมครึ่งปีแรกขยายตัว 28.1% (YoY, YTD) สินค้าส่งออกที่โดดเด่นคือ ยานยนต์และแซสซีติดตั้งเครื่องยนต์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์ ด้านการนำเข้าครึ่งปีแรกขยายตัว 25.9% (YoY, YTD) สินค้านำเข้าที่โดดเด่นคือ สินค้าโภคภัณฑ์ 

จากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ทางการจีนเลือกใช้นโยบายทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยปรับลดอัตราดำรงเงินสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) เป็นครั้งแรกในรอบปี ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบกว่า 1 ล้านล้านหยวน การปรับลด RRR นี้ คาดว่าจะเร่งให้มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิต และช่วยภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในบางพื้นที่ 

สำหรับครึ่งปีหลังปี 2564 คาดว่​าเศรษฐกิจจีนจะยังคงขยายตัว แต่ชะลอลงกว่าครึ่งปีแรกเล็กน้อย จากปัจจัยเสี่ยง ทั้ง การความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในจีนและประเทศคู่ค้า ความเสี่ยงจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มยกระดับจากทวิภาคีเป็นพหุภาคี แต่คาดว่าจีนยังคงมีเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่มากพอในการประคองเศรษฐกิจให้ขยายตัวใกล้เคียงกรอบที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนทั้งปี 2564 ในกรอบ 8.0%-8.5% (YoY) หากไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest