Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มีนาคม 2564

Econ Digest

คาดเศรษฐกิจจีนปี 2564 โต 8% ท่ามกลางความท้าทายจากโควิด-19 และความล่าช้าในการฉีดวัคซีน

คะแนนเฉลี่ย

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2564 ไว้ที่ 8.0-8.5% แต่มีความเป็นไปได้ที่การเติบโตอาจขยับลงมาใกล้กรอบล่างที่ 8.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ 1) ทางการจีนปรับเข้าสู่การใช้นโยบายทางการเงินและการคลังแบบปกติเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมีทิศทางการใช้นโยบายด้านการคลังที่ค่อนข้างระมัดระวัง เห็นได้จากการกำหนดตัวเลขขาดดุลงบประมาณ และกำหนดโควต้าการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นต่ำกว่าปีที่แล้ว ในขณะที่มีทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินที่เน้นรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยไม่มีการประกาศใช้นโยบายทางการเงินแบบนอกกรอบ (Unconventional Monetary Policy) เพิ่มเติมจากปีที่แล้ว 2) ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อการจ้างงานและเริ่มชะลอการใช้จ่าย      แม้ว่าทางการจีนจะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศ โดยตั้งเป้าการจ้างงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านคน และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.5% ท่ามกลางความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ส่อเค้าลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา และ 3) ภาคการผลิตและภาคการส่งออกมีสัญญาณชะลอตัว  แม้ในช่วงสองเดือนแรกปี 2564 ภาคการผลิตของจีนจะฟื้นตัวดี เห็นได้จากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ที่เติบโต  35.1% (YoY) และภาคการส่งออกที่ขยายตัว 60.6% (YoY) แต่ในภาคการผลิตเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ระดับ 50.9 ลดลงจาก 51.5 ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าภาคการผลิตของจีนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  ท่ามกลางความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความล่าช้าของการฉีดวัคซีน  

            ​ทั้งนี้ ในฝั่งของประเทศจีนเอง มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 ไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 6% ต่อปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำความพยายามในการกลับมาดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังอย่างปกติ ลดความสำคัญของตัวเลขการเติบโตแต่เน้นการเติบโตอย่างยืนและมีคุณภาพ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ   และการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทั้งเจ็ด เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศในระยะยาว  


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest