Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 มิถุนายน 2564

Econ Digest

KResearch : วิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจ (1 มิถุนายน 2564)

คะแนนเฉลี่ย
​ตลาดหุ้นไทยรอติดตามครม.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดเพิ่มเติมวันนี้

- วานนี้ ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ประคองตัวในแดนบวก ยกเว้นตลาดญี่ปุ่น รวมถึงมาเลเซียที่ประสบปัญหาโควิดที่รุนแรงขึ้น จนกระทบระบบสาธารณสุขของมาเลเซียที่เข้าใกล้วิกฤต และประกาศการล็อคดาวน์ทั่วประเทศแล้ว

- ด้านทางการจีนออกมาตรการดูแลไม่ให้เงินหยวนแข็งค่าเร็วเกินไปจนกระทบภาคการค้าและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ด้วยการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินสำรองในรูปเงินตราต่างประเทศเพิ่มอีก 2% เป็น 7% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ เงินบาทยังคงอ่อนค่า

- ตลาดหุ้นไทยปิดบวก ขณะที่ ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลง ส่วนหนึ่งจากความกังวลต่อราคาสินค้าในเยอรมนีที่เร่งตัวขึ้น ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day

- ด้านธปท.ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเดือน เม.ย.ซึ่งสะท้อนสัญญาณชะลอตัวและมองว่าเศรษฐกิจจะกลับไปสู่ระดับ Pre-Covid เลื่อนออกไปเป็นในไตรมาสแรกปี 2566

 - ปัจจัยติดตามวันนี้ คือ 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะเข้า ครม.ในวันนี้ 2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3) ผลการประชุมโอเปกพลัส ที่น่าจะยืนแผนเดิมในการทยอยผลิตน้ำมันเพิ่มเข้าสู่ตลาด
 

Caption Video

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest