Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มิถุนายน 2564

Econ Digest

KResearch : วิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจ (29 มิถุนายน 2564)

คะแนนเฉลี่ย


ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากความกังวลต่อสถานการณ์โควิดต่างประเทศที่ไม่นิ่ง

- ตลาดหุ้นหลายตลาดกลับมาปรับตัวลดลง โดยเฉพาะโซนเอเชีย ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในหลายประเทศที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ ญี่ปุ่นวางมาตรการเข้มขึ้นจากผู้เดินทางบางประเทศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากการจัดงานโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึง
- ส่วนตลาดหุ้นไทยปรับลดลง ตามแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติ จากการประกาศมาตรการควบคุมการระบาดในจังหวัดสีแดง ขณะที่ มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มภาคการผลิต เข้ามาช่วยต้านการปรับลง
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน โดยปัจจัยลบยังคงเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสในต่างประเทศ ขณะที่ ปัจจัยบวกมาจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลโยี​
- ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ปัจจัยติดตามวันนี้ ได้แก่ 1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง และการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ที่เพิ่มขึ้น 2) การประชุม ครม.เพื่อพิจารณามาตรการเยียวยา 3) สถานการณ์การเมืองในประเทศ


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest