Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 กันยายน 2563

Econ Digest

-7.9% ส่งออกไทย ส.ค. 63 หดตัวน้อยกว่าคาด

              ส่งออกไทยเดือน ส.ค. 2563 มูลค่า 20,212.3 ล้านเหรียญฯ หดตัว 7.9% น้อยกว่าที่คาดไว้ แต่ถ้าหากหักรายการสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธฯ จะหดตัวที่ 14.1% โดยสินค้าที่ขยายตัวมากที่สุดถึง 71.5% คือ ทองคำ ขณะที่ในภาพรวม สินค้าทั้งอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มที่ยังคงขยายตัวได้ดี เป็นสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (work from home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด รวมถึงอาหารบางประเภท

              หากพิจารณารายตลาดส่งออก พบว่า สหรัฐฯ เป็นเพียงตลาดเดียว ที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวเป็นบวก 15.2% แต่ก็เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอื่นๆ ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีน ที่กลับมาหดตัวในอัตราเร่งขึ้นที่ 4.0% อันเป็นผลจากอุปสงค์ในจีนยังคงอ่อนแรง ประกอบกับได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย แม้ว่าเศรษฐกิจจีนโดยรวมจะมีการฟื้นตัว

              ในช่วง 8 เดือนแรก การส่งออกไทยหดตัวน้อยกว่าที่ประเมิน แต่ทิศทางในปี 2563 ยังต้องเผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงสูง จากการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในช่วงเข้าใกล้ฤดูหนาว  ก่อให้เกิดความกังวลต่อการนำมาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้ นอกจากนี้ ประเด็น Brexit ที่มีแนวโน้มสูงว่า อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป โดยไม่มีข้อตกลงในวันที่ 1 ม.ค. 2564 จะสร้างความผันผวนแก่ตลาดเงินโลก ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ก็มีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้น อันเป็นปัจจัยกดดันการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

             ​ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในระหว่างนี้ยังคงประมาณการการส่งออกไทยปี 2563 หดตัวที่ 12.0% ขณะที่มีความเป็นไปได้ที่มูลค่าการส่งออกไทยในปีนี้จะหดตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest