Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 พฤษภาคม 2564

Econ Digest

เร่งกระจายวัคซีน หนุน...เศรษฐกิจยุโรป สหรัฐฯฟื้น ดัน...ส่งออกไทย เม.ย. 64 โต 13.09%

คะแนนเฉลี่ย

​​

ส่งออกเดือนเม.ย.64 ขยายตัวดีอยู่ที่ 13.09% YoY สูงสุดในรอบ 3 ปี และสูงกว่าตลาดคาดการณ์ อีกทั้ง เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัย ขยายตัวถึง25.7% YoY สอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคเอเชียที่เติบโตแข็งแกร่งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศโซนตะวันตก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มดีขึ้นตามอัตราการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนุนตัวเลขส่งออกไทยเดือนเม.ย. โดยการส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ด้านโซนเอเชียโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ยังคงเผชิญปัญหาการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สามสะท้อนจากตัวเลขการส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) ที่ยังคงหดตัวที่ -4.4% YoY ขณะที่การส่งออกไป CLMV ขยายตัวได้ถึง 44.3% YoY ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายตลาดพบว่าในอินเดียเผชิญการระบาดที่รุนแรงขึ้นอย่างมาก แต่การส่งออกของไทยไปยังอินเดียกลับขยายตัวได้ถึง 193.0% YoY เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจำนวนมาก เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ทองแดง และรถยนต์และส่วนประกอบ

ในระยะข้างหน้าส่งออกไทยมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นตามการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ ขณะที่นโยบายการเงินยังมีแนวโน้มผ่อนคลายรวมถึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กอปรกับมีการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า ขณะที่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้สินค้าทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาแก้ไขและนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ส่งออกไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงอีกหลายอย่าง อาทิ การระบาดของโควิด-19 ในบางประเทศที่ผู้ติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้น รวมถึงในหลายประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียที่เดิมควบคุมสถานการณ์ได้ดีแต่กลับมามีการระบาดหนักขึ้น อีกทั้ง ยังต้องติดตามประสิทธิผลและความเชื่อมั่นของวัคซีน รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัส ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังคงประมาณการการส่งออกปี 2564 ไว้ที่ขยายตัว 7.0%


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest