Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 ตุลาคม 2564

Econ Digest

ส่งออกไทยเดือน ก.ย.64 กลับมาขยายตัว 17.1% จากสถานการณ์โควิด-19 เริมคลี่คลายในหลายประเทศ

คะแนนเฉลี่ย


เดือนก.ย. 2564 สถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้นทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อีกทั้งเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าหนุนให้การส่งออกของไทยขยายตัว 17.1% จาก 8.9% ในเดือนส.ค. ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้การส่งออกของไทยโตถึง 15.5% และเมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและอาวุธแล้วขยายตัวที่ 20.4% สะท้อนความต้องการสินค้าในตลาดโลกยังสูง โดยการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้าสำคัญขยายตัวแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการส่งออกไป CLMV ที่พลิกกลับมาขยายตัวที่ 8.2% จากที่ไม่เติบโตในเดือนส.ค. อย่างไรก็ตามการส่งออกไปเวียดนามยังเผชิญแรงกดดันจากการระบาดรุนแรงในประเทศ แต่การส่งออกไปประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 

การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทำให้สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญขยายตัวแข็งแกร่ง โดยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เติบโตที่ 10.3% แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อนจากปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนยานยนต์  ขณะที่การส่งออกสินค้าประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ ยังขยายตัวแข็งแกร่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลกที่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับขยายตัว บ่งชี้ว่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจะยังอยู่ในระยะการฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเติบโตชะลอตัวลงเล็กน้อย จากปัจจัยกดดันจากอาหารทะเลสดแช่แย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ที่เผชิญปัญหาการระบาดในโรงงานที่ยังคงเพิ่มขึ้น 

ช่วงที่เหลือปี 2564 การส่งออกยังคงเป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แม้อาจเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยเรื่องของฐานและ pent up demand ที่เริ่มลดลง แต่โดยรวมทั้งปีการส่งออกของไทยจะยังคงขยายตัวในระดับสูงและมีโอกาสที่ตัวเลขคาดการณ์ส่งออกจะสูงกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 12.4% ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น เศรษฐกิจโลกที่มีโมเมนตัมชะลอตัว การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมในจีน ทั้งจากแนวทางการปฏิรูปต่าง ๆ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ในขณะที่ประเด็นค่าระวางเรือที่สูงขึ้นมาก และปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกทั่วโลกรวมถึงไทย​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest