Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มีนาคม 2564

Econ Digest

ตลาดโลกฟื้น ส่งออกไทยปี 64 สดใส คาดขยายตัวราว 4.5%

คะแนนเฉลี่ย


               การส่งออกของไทยในเดือนม.ค. 2564 แม้จะเติบโตเพียง 0.3% (YoY) แต่เมื่อหักทองคำออกยังคงขยายตัวในระดับสูงที่ 6.3% (YoY) สะท้อนภาพการฟื้นตัวของตลาดคู่ค้าจากการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้คาดว่าภาพรวมการส่งออกไทยปี 2564 กลับมาโตที่ 4.5% (กรอบประมาณการ 3.5-5.5%) ซึ่งการส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนกลับมาโตดีกว่าตลาดอื่น 

               ขณะที่การส่งออกสินค้าในภาพรวมก็ดีเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าสำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ สินค้า IT ถุงมือยาง สามารถเติบโตได้ต่อจากปีก่อน สินค้าที่ตอบโจทย์การบริโภคทั้งสินค้าจำเป็นและสินค้าคงทนก็ขยายตัวตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อ รวมทั้งแรงหนุนด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำให้การส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่อง เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกในปีนี้ด้วย 

                 แต่สัญญาณบวกดังกล่าวอาจเป็นเพียงแค่ระยะสั้น เพราะส่วนใหญ่ได้อานิสงส์จากฐานที่ต่ำและสินค้าไทยที่ยังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในเวลานี้ แต่โครงสร้างการส่งออกของไทยในปัจจุบันอาจไม่เอื้อให้สินค้าไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสินค้าส่งออกหลักของไทยราว 40% ต้องพึ่งพานักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ICs ไดโอดและ HDDs ที่เป็นสินค้าสร้างรายได้ของไทยในขณะนี้กำลังสูญเสียความได้เปรียบในการผลิต

                   ​ดังนั้น โจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสร้างความยั่งยืนจากการส่งออกสินค้าที่มาจากรากฐานการผลิตที่เป็นของไทยเอง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นจุดเด่นของไทยอย่างสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ที่ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูง ซึ่งการต่อยอดให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม และการยกระดับการผลิตสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หากเกิดได้จริงก็จะยิ่งทำให้ไทยเป็นแหล่งรับการลงทุนจากต่างชาติในสินค้าที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest