Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 กันยายน 2562

Econ Digest

ศูนย์ซื้อขาย บิทคอยน์ปิด ชีวิต...เปลี่ยน ?

       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทางบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ประกาศว่าจะหยุดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล bx.in.th ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 โดย bx.in.th เป็นศูนย์ซื้อขายที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ตลาดยังคงมีความคล่องตัวอยู่

      ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขาย Bitcoin ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยตกอยู่ที่ 16.1 ล้านบาทต่อวัน แม้ตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมอื่นๆอยู่มาก หากเทียบกับเมื่อช่วงเดียวกันในปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวขึ้น 23.3%[1] และแม้ว่ามูลค่าการซื้อขายจะอยู่ในกรอบที่ต่ำกว่าตอนที่มีกระแสให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากในปี 2560 แต่การปรับตัวในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังคงสื่อให้เห็นว่าตลาดมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่ง

แม้หนึ่งในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตัวหลักในประเทศจะปิดลง ประเทศไทยก็ยังคงมีศูนย์ซื้อขายฯที่ได้รับอนุญาตอีกสองราย ซึ่งในระยะสั้นมีแนวโน้มจะได้อานิสงส์ในเชิงปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างตลาดที่ปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ซื้อขายฯอีกสองรายที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อไม่นานมานี้[2] และมีแผนจะเปิดให้บริการภายในปี 2562 และ ประเทศไทย ยังมีศูนย์ซื้อขายฯอีก 16 รายที่กำลังได้อยู่ในขั้นตอนได้รับการพิจารณาจากทาง ก.ล.ต.[3] ทำให้ในระยะสั้นถึงกลาง นักลงทุนไทยจะมีทางเลือกในการลงทุนไม่น้อย

แนวโน้มการพัฒนาศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

        ในอนาคตคาดว่า อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลก็คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีนัยสำคัญในโมเดลธุรกิจศูนย์ซื้อขายฯในรูปแบบของ การแตกสายธุรกิจของบริษัทผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายฯ ทั้งนอกประเทศและในประเทศไทย ให้ครอบคลุมบริการอื่นๆ เช่น การเป็นนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล การคัดกรอง ICO หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกับโมเดลธุรกิจ Fintech ทั่วไป เช่น การให้บริการโอนเงินชนิด P2P ในแบบกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพราะว่า ณ ปัจจุบัน การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. เป็นโจทย์ใหม่ที่มีความซับซ้อน และการประกอบธุรกิจแต่ละชนิด ต้องใช้ใบอนุญาตที่ต่างกัน แต่ในอนาคต อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคงจะได้เห็นผู้ประกอบการที่ให้บริการหลายระดับที่เชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายฯปัจจุบัน ที่ได้เกิดความอยู่ตัวในธุรกิจหลักของตนแล้ว หรือผู้เล่นใหม่ซึ่งมีความพร้อมครบถ้วนตั้งแต่ต้นก็ตาม ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่า มีกรณีผู้เล่นใหม่ได้รับทั้งใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายฯ และใบอนุญาตเป็นนายหน้าจากทาง ก.ล.ต. เป็นรายแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา[4] ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายโมเดลธุรกิจของศูนย์ซื้อขายฯดังกล่าว[1] https://coin.dance/volume/localbitcoins/THB

[2] https://www.asiablockchainreview.com/thailand-grants-licenses-to-japans-bitherb-to-operate-crypto-businesses/

[3] https://www.sec.or.th/digitalasset

[4] https://www.sec.or.th/digitalassetScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest