Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มิถุนายน 2564

Econ Digest

กึ่งล็อกดาวน์ 6 จังหวัด 1 เดือน กระทบสุทธิไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

จากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ที่ให้มีการหยุดงานก่อสร้างโดยเน้นโครงการขนาดใหญ่ อย่างน้อย 30 วัน ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และการให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564 ตามมาด้วยการออกมาตรการเยียวยาผลกระทบต่อลูกจ้างและนายจ้างภายใต้วงเงินเบื้องต้น 7,500 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า กลไกความช่วยเหลือดังกล่าว มุ่งไปที่กลุ่มแรงงานและธุรกิจที่เป็นปลายทางของงานก่อสร้างและบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก แต่ยังคงมีกลุ่มอื่นในห่วงโซ่ธุรกิจหรือซัพพลายเชนที่ได้รับผลกระทบตามมาเป็นทอด ๆ จากการหยุดกิจกรรม อีกทั้ง สำหรับธุรกิจก่อสร้างยังมีประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการส่งมอบงาน ซึ่งหากล่าช้าจะมีผลกระทบมากกว่าเพียงมูลค่างานที่หายไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หากเหตุการณ์คลี่คลายลงได้ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า ผลกระทบคงเป็นเพียงชั่วคราว แต่ถ้าเหตุการณ์ลากยาวออกไปหรือจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันไม่ลดลงตามคาด มูลค่าความเสียหายจะมากขึ้นและครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้น

เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ผลกระทบสุทธิด้านมูลค่าธุรกิจก่อสร้างและยอดขายร้านอาหารและเครื่องดื่มใน 6 จังหวัด จากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ 1 เดือน คิดเป็นเม็ดเงินราว 40,000 ล้านบาท หรือ 0.25% ของจีดีพี และจากนี้ ภาครัฐคงจะติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมอีกหากมีความจำเป็น โดยการออกแบบมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ครอบคลุมตลอดซัพพลายเชนของธุรกิจที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง อาจเป็นแนวทางหนึ่ง


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest