Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 มิถุนายน 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย (7 มิ.ย. 64)

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยยังยืนเหนือ 1,600 จุด ทั้งนี้ หุ้นไทยดีดตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนจากความหวังในการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศ รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด 19 อย่างไรก็ดีหุ้นไทยลดช่วงบวกลงเล็กน้อยในเวลาต่อมาตามแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสัญญาณระมัดระวังของนักลงทุนระหว่างรอติดตามประเด็นการกระจายวัคซีนในประเทศอย่างใกล้ชิด

สัปดาห์ที่ 7-11 มิ.. 2564 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,600 และ 1,590 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,625 และ 1,635 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ในประเทศและต่างประเทศ การประชุม ECB รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน หลังสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามลงทุนในบริษัทจีนเพิ่มเติม 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest