Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย (19 กรกฎาคม 64)

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ หุ้นไทยพุ่งขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของภาครัฐ หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ แม้จะมีแรงหนุนจากการที่เฟดส่งสัญญาณจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องต่อไป แต่บรรยากาศในภาพรวมยังคงถูกถ่วงลงจากสถานการณ์โควิดในประเทศที่ยังมีสัญญาณรุนแรงและมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อ

สัปดาห์ที่ 19-23 .. 2564 KSecurities คาดแ​นวรับที่ 1,560 และ 1,550 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,590 และ 1,560 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด 19 ประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ การทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/64 ของบจ. ตลอดจนข้อมูลPMI เดือนก.ค. (เบื้องต้น) ของสหรัฐฯและยูโรโซน 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest