Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 มิถุนายน 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย (28 มิ.ย. 64)

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยร่วงหลุดแนว 1,600 จุด ทั้งนี้ หุ้นไทยร่วงลงตลอดสัปดาห์ ตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติ ท่ามกลางปัจจัยกดดันหลายประการ อาทิ ความกังวลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์เดิมของเฟด สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศที่ยังยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงควบคุมยากมากขึ้น รวมถึงการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยกนง. 
สัปดาห์ที่ 29 มิ.. – 2 .. 2564 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,570 และ 1,550 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,600 และ 1,615 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ และประเด็นการเมืองภายในประเทศ ตลอดจนข้อมูลตลาดแรงงานเดือนมิ.ย. ของสหรัฐฯ​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest